Er wordt in de komende jaren 53 miljoen euro besteed aan betere voorlichting om onbedoelde zwangerschappen te voorkomen. Dit laat Paul Blokhuis van het ministerie van Volksgezondheid weten. Er zal meer voorlichting over seksuele veiligheid en anticonceptie worden gegeven aan jongeren.
Door: Umu Jalloh & Meraud Melis

In Nederland zijn tiener- en ongewenste zwangerschappen, vergeleken met andere landen, geen groot problemen. Toch worden er miljoenen gestoken in een nieuwe aanpak van voorlichtingen.. “1 op de 5 vrouwen in ons land is ooit onbedoeld zwanger geraakt,” meldt Paul Blokhuis in een brief aan de kamer. “Zo zijn er risicogroepen die meer aandacht behoeven. Met name jonge mensen, migranten en laag opgeleiden zijn kwetsbaar. Zij weten niet altijd de weg naar goede informatie te vinden naar, en begeleiding bij anticonceptiegebruik.”

Waar gaat het geld naartoe?

Blokhuis laat weten dat het geld onder andere besteed zal gaan worden aan betere voorlichting op scholen. “Het moet voor scholen en onderwijsinstellingen duidelijk zijn welke aanpakken en materialen er zijn, zodat zij kunnen kiezen wat het beste bij de school past.”

“Ook zal er een campagne komen om diverse doelgroepen te informeren over anticonceptiegebruik maar ook over de consequenties van onbedoelde zwangerschap.” Hij schrijft dat er extra aandacht besteed gaat worden aan de risicogroepen. “Zij zijn soms minder goed geïnformeerd.”

Huidige voorlichting

Scholen zijn vrij in het toepassen van seksuele voorlichting in hun lessen. “Dit gebeurt helaas niet altijd. Jongeren waarderen de lessen niet, wat ertoe leidt dat veel scholen het uit het curriculumhalen”, meldt de GGD. Zij bieden ondersteuning en lespakketten aan scholen die wel voorlichting geven. “Seksuele voorlichting moet een standaard worden voor scholen. Het is belangrijk om vroeg te beginnen en dit consistent te doen.”

(tekst gaat door onder afbeelding)

Hoe het wel moet

Ook Stichting Opvoeden.nl laat naar aanleiding van een onderzoek weten dat vanaf de vanaf de peutertijd al aandacht moet worden besteed aan seksuele voorlichting. Dit betekent niet dat het over seks moet gaan; vanaf jongs af aan beginnen met het uitleggen van verschillen tussen jongens en meisjes is ook heel belangrijk.

Vanaf het voortgezet onderwijs wordt het belangrijk om leerlingen te leren hoe zij een respectvolle houding nemen naar het uiten van seksuele gevoelens en hoe zij hun grenzen kunnen aangeven. Op deze leeftijd is het ook van belang dat jongeren leren hoe zij veilig kunnen experimenteren op seksueel gebied.

“De scholen zijn niet verplicht tot seksuele voorlichtin, wat het lastig maakt om te handhaven.” Laat de GGD weten. “Scholen laten het vaak links liggen, wat natuurlijk enorm jammer is.” Met de mogelijkheid om een nieuwe aanpak toe te passen, zal het wellicht veranderen.