De universiteiten, docenten en de taalunie luiden de noodklok, naar aanleiding van een artikel van het Amsterdamse studentenmagazine Ad Valvas. Dit magazine meldde dat er dit jaar in Amsterdam zich maar zes studenten hebben aangemeld voor de studie Nederlands. Het aantal wordt minder en minder.

Ad Valvas spreekt van een met uitsterven bedreigde studie, doordat het aantal aanmeldingen erg achteruit gaat. Iets wat derdejaars student Nederlandse taal en cultuur, Daan Hooiveld, studerend aan de Rijksuniversiteit van Groningen, ook beaamt. ‘’Dit jaar waren er tegen de dertig aanmeldingen voor het eerste jaar. Aan het eind van het jaar was nog maar de helft over. En dit jaar begint het eerste jaar met nog maar drieëntwintig studenten.” Professor Vroegmoderne Nederlandse letterkunde en cultuur, Marijke Meijer Drees van de Rijksuniversiteit Groningen vertelt dat de aanmeldingsgetallen al jaren aan het kelderen zijn.

Breed

Meijer Drees geeft aan dat veel middelbare scholieren een verkeerd beeld hebben van de opleiding Nederlands. “Velen denken dat het niet breed is.” Ze kiezen dan volgens haar liever een mediastudie. Hooiveld geeft aan dat dat juist de reden was waarom hij Nederlands ging studeren: “Het is een brede opleiding, waar je heel veel baat bij hebt. Ook is het een goede opleiding als je moeite hebt met keuzes maken. Je kunt er namelijk veel richtingen mee op: de politiek, journalistiek of het onderwijs, maar bijvoorbeeld ook werken in een museum.”

Middelbare school

Hooiveld vermoedt zelf, als student zijnde, dat het vak Nederlands op de middelbare school een grote rol speelt bij deze studiekeuze. Ook volgens de professor, is het schoolvak Nederlands een discussiepunt. ”Het vak wordt als bijzonder saai ervaren door scholieren. De studie heeft hierdoor een slecht imago bij leerlingen.” Daarnaast wordt er volgens de professor niet genoeg aandacht en geen goed informatie  over het vak gegeven wordt door schooldecanen. Scholieren hebben hierdoor vaak het verkeerde beroepsperspectief voor ogen. Ze denken bij het vak Nederlands alleen aan leraar Nederlands worden.

Probleem

Meijer Drees vindt het jammer dat er nu pas door de media aan de bel wordt getrokken. “Het is al vijf jaar lang een probleem.” De Rijksuniversiteit Groningen doet er van alles aan om dit probleem op te lossen. “…voorlichtingsdagen, bijeenkomsten, et cetera”, aldus de professor. Daarnaast vindt ze dat er meer steun en geld vanuit de politiek zou moeten komen.