Zat jij wel eens dronken in de klas op de middelbare school? Veel van ons zullen het niet herkennen en toch schijnt het vaker te gebeuren dan we denken.

De directie van het Varendonck College in Asten-Someren kwam zelf met een oplossing tegen het alcoholmisbruik onder de leerlingen. Ze wil zelf blaastesten uit gaan voeren bij leerlingen van wie ze het idee heeft dat ze dronken in de les zitten. Het klinkt heel opmerkelijk: middelbare schoolleerlingen die zat in de klas zitten. Negen van de tien middelbare scholieren hebben namelijk niet eens de wettige leeftijd om alcohol te mogen drinken. Toch is, als we de Brabantse middelbare school moeten geloven, het probleem groter dan we denken. Tijdens plaatselijke feesten die recent gevierd werden zijn al 63 jongeren onder de achttien betrapt op het nuttigen van alcohol in het openbaar. Dat zijn er vier keer meer dan normaal gesproken in een heel jaar.

Drank duurder maken
Wim van Dalen, directeur van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP, vindt de maatregel van het Varendonck College ‘een hele logische’. Volgens hem gebruiken verschillende scholen al blaastesten bij schoolfeesten en andere evenementen. Nieuw is het dus niet. Nog een goede aanpak van het probleem is volgens Van Dalen het verhogen van de prijzen van alcohol. “Jongeren hebben tegenwoordig steeds meer te besteden en kunnen mede daardoor sneller aan alcohol komen”, legt hij uit. “Dat is natuurlijk wel iets voor de langere termijn. Dat verander je niet zo snel en bovendien zijn daar enkele partijen niet blij mee. Denk aan supermarkten.”

Minimumleeftijd
Het feit dat een middelbare school zo’n drastische maatregel invoert wil dus zeggen dat het alcoholmisbruik onder jongeren niet bepaald is afgenomen ondanks de aanpassing van de minimumleeftijd. Van Dalen verklaart: “De leeftijd is aangepast naar achttien omdat jongeren dan voor de wet volwassen zijn. Vanaf dan zijn ze verantwoordelijk voor zichzelf. Daarnaast is het onder de achttien verboden om alcohol te kopen en het te nuttigen in het openbaar. Op je zestiende thuis alcohol drinken is niet strafbaar en daar hebben alleen ouders invloed op. Je ziet wel dat ouders tegenwoordig steeds vaker alcohol bij hun kind echt pas toestaan vanaf hun achttiende.”

Poll
Op Facebook is een poll uitgegaan over alcoholmisbruik in de klas. Op de vraag of jongeren het zelf (vaak) mee hadden gemaakt dat er iemand dronken in de klas zat antwoordden 31 van de honderd stemmers ja. De andere 69 hadden er geen ervaring mee. Reacties op de poll waren veelal lollig. Jongeren zelf lijken het niet echt een probleem te vinden.