Er wordt een nieuw dorpshart gebouwd met het geraamte van de oude Stephanus kerk. Het is één van de projecten waarmee het dorp nieuw leven wordt ingeblazen. Dit was ook zeker nodig na de afgelopen jaren. “Het dorp heeft negatief in het nieuws gestaan. We hebben een aantal leefbaarheidsmaatregelen getroffen om de leefbaarheid in het dorp Moerdijk te vergroten”, aldus Caroline Hoendervangers, communicatieadviseur van de gemeente Moerdijk. In het dorpshart komt een multifunctioneel sportcourt, speel- en fitnessvoorzieningen, een picknickveldje, een mini-theater en een terras.

Bijna het einde

Moerdijk bestond bijna niet meer, de uitspraak dat ze het dorp zouden slopen maakte veel tongen los. Inwoners, gemeente Moerdijk, Provincie Noord-Brabant en het Havenbedrijf staken de koppen bij elkaar en maakten de afspraak om er het beste van te maken. Het bleek namelijk dat veel mensen wel gewoon in Moerdijk wilde blijven wonen, mits het dorp een toekomst had. Mensen die weg wilden troffen een regeling met de gemeente en aan degenen die wilden blijven werd beloofd het dorp te verbeteren.

Eén van de projecten, de Ankerkuil

Verbetering

Het bleek geen loze belofte te zijn. In 2015 werd ontmoetingscentrum ‘De Ankerkuil’ geopend. Dit gaf het dorp direct een beter gezicht. Ook werd de dorpswinkel verbeterd en hierdoor hoefden inwoners niet meer naar Lage Zwaluwe of Zevenbergen voor alle boodschappen. De leegloop begint ook te stokken. Mensen maken amper gebruik van de regeling om hun huis te verkopen aan de gemeente voor 95 procent van de taxatiewaarde, meldde Trouw in een stuk uit 2017. De belofte van de gemeente zorgt er ook voor dat mensen ook weer in Moerdijk willen wonen. “Er komen mensen te wonen van buiten het dorp en de gemeente. We hebben 82 woningen aangekocht en 49 woningen verkocht.”, aldus Hoendervangers.

Blik naar voren

Mensen willen weer in Moerdijk wonen en ook de leefbaarheid gaat omhoog. Het project Moerdijk is nog niet over, want er staan meer projecten op de agenda in het dorp. “De dorpshaven, de Steenweg en het fietspad Moerdijk-Zevenbergen zijn projecten van ons. Ook proberen wij de nog te verkopen woningen en het dorp te promoten op bijvoorbeeld social media en festivals”, aldus Hoendervangers.