FC Groningen-aanvoerder Sergio Padt werd afgelopen week gearresteerd nadat hij zich agressief had gedragen tegenover een conducteur in de trein. De afgelopen jaren zijn er al meerdere incidenten geweest met sporters. Is het iets wat bij het sporterskarakter hoort of moet het harder aangepakt worden?

PSV-spelers Maxime Lestienne en Jeroen Zoet die vechtend werden gearresteerd op het Statumseind, Anthony Lurling van NAC Breda die betrokken was bij een knokpartij bij Kees Kroket en Ajax’ Kenny Tete die een agent beledigde. Een greep uit de incidenten die de afgelopen jaren plaatsvonden waarbij een topsporter betrokken was. Wat opvalt is dat het bij al deze voorbeelden voetballers waren die de fout in gingen. Ook gebeurde dit allemaal buiten het veld. Misschien is het toeval, maar opmerkelijk is het wel.

Amateurs
Sportpsychologe Linda Bogaerts vindt dat het voor clubs belangrijk is om al vanaf de jeugd aandacht te geven aan een veilig(er) sportklimaat, zowel op recreatief als topsportniveau. “Ook op de amateurvelden komt namelijk regelmatig onsportief en agressief gedrag voor. Denk aan scheidsrechter Richard Nieuwenhuizen die helaas zelfs de dood heeft gevonden. Er zijn initiatieven als Kanjers in de Sport, dat probeert het opvoedkundig klimaat in de sport te verbeteren, die ik toejuich.”

Protocol
Bogaerts vervolgt: “Op basisscholen hebben ze al protocollen tegen grensoverschrijdend gedrag. Het programma KIVA, gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen, is daar een voorbeeld van. Een dergelijk programma, gericht op het voorkomen van agressie, zou naar mijn mening ook uitkomst bieden voor amateur -en profclubs”, legt ze uit. “Dit moet dan wel door de topclubs ingevoerd worden. Clubs hebben ondersteuning nodig om dit vorm te geven. Daarnaast is het opleiden van trainers of vrijwilligers binnen de club in hoe ze om kunnen gaan met agressief gedrag ook goed.”

Verplicht contract
In de American Football League (AFL) dwingt de bond de spelers een speciaal contract te ondertekenen. Daarin staat dat hun clubs niet verantwoordelijk zijn voor het gedrag dat de spelers vertonen. Ook in Nederland wordt nu zoiets overwogen in de vorm van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Iedere sporter zal dan op het moment van lid worden of contracteren zo’n verklaring moeten tekenen. Sommige clubs doen dit al, maar het is nog niet verplicht. Het NOC*NSF maakt zich hier hard voor richting de politiek. Ook voetbalbond KNVB sluit zich aan bij het voorstel. De kans dat de VOG bij sportclubs in de toekomst verplicht wordt is dus groot.