Tilburg – Bewoners uit Tilburg konden gisterenavond meedenken met de gemeente over sport en beweging in de stad. Iets meer dan tachtig mensen verzamelden zich in het Willem II stadion om deze bijeenkomst bij te wonen. Het hoofdonderwerp deze avond was het belang van een gezonde bevolking, met als deelonderwerpen onder andere topsport en het sportaanbod in het algemeen.
Vonne van der Duijn Schouten

Erik de Ridder, wethouder van onder andere sport, opende de avond met het uitleggen van dit hoofdonderwerp. Vervolgens vertelde hij wat sport in Tilburg voor de gemeente is: “Sport gaat over gezondheid, maatschappelijke deelname, meedoen, erbij horen, jezelf mogen zijn op wat voor manier dan ook.” Ook met een beperking ben je welkom op de sportvelden en accommodaties van de gemeente. De Ridder benoemde nadrukkelijk dat het niet uitmaakt of je man, vrouw of genderneutraal bent, want sporten is van iedereen en voor iedereen. “Iedereen kan bewegen en we proberen mensen daartoe uit te nodigen.”

Uitvoering

Dat doen ze niet zomaar, er is namelijk een evaluatie over wat er tot nu toe is veranderd en wat er daarvan is geleerd. Vanuit daar wil de gemeente samen met de bewoners kijken naar de toekomst van sport in Tilburg. Want hoe zien zij dit voor zich? En wat kan de gemeente doen om dat te bereiken? Hun mening werd gevraagd over de stand van zaken op dit moment en waar zij graag volgende veranderingen zouden willen zien. De aanwezigen hadden een uiteenlopende mening over de toekomst in Tilburg. Maar over één ding waren de mensen het eens: de drempel om te kunnen sporten moet laag blijven. “Mensen van alle leeftijden moeten kunnen sporten. Ook mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking, moeten zich makkelijk bij een vereniging kunnen aansluiten,” zegt De Ridder.

Natuurlijk worden al deze verschillende dromen, zoals bijvoorbeeld het idee voor meer groen in de stad waar mensen kunnen hardlopen of wandelen, meegenomen in de plannen voor komende jaren. “Het is niet een proces van mij of van een collega. Ik ga niet ergens in een hok zitten en een sportbeleid proberen te fabriceren. Nee. Het wordt een akkoord waarbij wij de stad opzoeken.”