Groene stroom is populairder dan ooit. En dat niet alleen, het is daarnaast ook enorm belangrijk om klimaatverandering tegen te gaan. Daarom heeft Nederland, net als 194 andere landen, het klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Daarin is vastgelegd dat de gemiddelde temperatuur op aarde niet meer dan twee graden mag stijgen met een streven naar anderhalve graad.
Tekst: Tom Verstraten & Luuk de Vocht
Foto’s: Luuk de Vocht

Afgelopen week bleek uit onderzoek van de verenigde naties dat het van groot belang is dat we er voor zorgen dat de temperatuurstijging niet boven de anderhalve graad komt. Deze stijging is ten opzichte van het begin van de industriële revolutie. Sindsdien is de aarde al met bijna één graad gestegen. Wanneer de gemiddelde temperatuur alsnog boven de anderhalve graad komt, heeft dat onomkeerbare gevolgen, aldus het rapport van de VN. Zo zal er bij een temperatuurstijging van twee graden nagenoeg niets meer over blijven van alle koraalriffen op onze planeet.

Windmolenpark Noordoostpolder

Om de doelen van de klimaattop in Parijs te behalen moeten er maatregelen getroffen worden. Welke maatregelen dat zijn wordt vastgelegd in het klimaatakkoord. Om alle partijen hierbij te betrekken wordt er voor het akkoord overlegd tussen de overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke partijen. ‘‘Het belangrijkste doel is om vóór 2030 te zorgen voor 49% CO2 reductie. Als we ervoor willen zorgen dat de temperatuurstijging bij die anderhalve graad blijft dan moet dat slechts 55% worden.’’ Vertelt Jeroen Windt van klimaatakkoord.nl. ‘‘Dat is een tussendoel. Het uiteindelijke doel is om in 2050 CO2 neutraal te worden.’’

Over hoe dat gaat gebeuren wordt nu nog onderhandeld. ‘‘Dat kan bijvoorbeeld door middel van wetgeving, subsidies of heffingen.’’ Volgens Windt moeten de onderhandelingen aan het eind van dit jaar afgerond zijn.

Crok: “Groene energie heel aaibaar”
Marcel Crok is klimaatdeskundige en kijkt kritisch naar het realiseren van het klimaatakkoord waaraan Nederland wil en moet voldoen. Verder vertelt Bas van Weegberg, lijsttrekker van GroenLinks Tilburg, over wat hij wil en probeert te doen op lokaal niveau.


Tom Verstraten: Interviewer
Luuk de Vocht: Interviewer/Montage

Het klimaatakkoord is volgens Marcel Crok dus onhaalbaar maar dat is niet alles. ‘‘Eigenlijk is het hele klimaatprobleem onzin. Dat we moeten overstappen op groene energie komt allemaal door de lobby van milieuorganisaties.’’ Aldus Crok ‘‘We moeten allemaal overstappen op duurzame energie van bijvoorbeeld windmolens of zonnepanelen terwijl een andere CO2 neutrale energiebron word geboycot, namelijk kernenergie.’’

Volgens Crok is het gevaar van klimaatverandering overdreven, ‘‘De temperatuur stijgt inderdaad maar dat is erg langzaam, wat mij betreft gooien we morgen dat hele klimaatakkoord in de prullenbak. Uit cijfers blijkt dat wanneer de CO2 uitstoot toe neemt de welvaart ook toeneemt, en zonder die rijkdom hebben we geen geld om te investeren in bijvoorbeeld natuur of milieu’’

Windmolenpark Noordoostpolder

Wind vangen op zee
Naast het klimaatakkoord is er een plan om in 2023 zestien procent van de energie, duurzaam op te wekken. Om dit te behalen worden er de laatste jaren steeds meer wind- en zonneparken gebouwd. Beide goede opties om op een duurzame manier, energie op te wekken. Echter is dit niet allemaal rozengeur en maneschijn. Niet iedereen is tevreden met deze alternatieven. Omwonenden van deze parken klagen over geluidoverlast en gezondheidsklachten. Toch is het belangrijk dat deze energiebronnen gewaarborgd worden, vindt ook Rob Renne van het windmolenpark Noordoostpolder.


Tom Verstraten: Camera
Luuk de Vocht: Reporter/Montage

De afgelopen jaren heeft Nederland er een flink aantal wind- en zonneparken bij gekregen:

Tom Verstraten: Tool

Windmolenpark Noordoostpolder