Het is nog steeds lastig voor studenten om aan een woning te komen. Op kamers gaan is niet meer vanzelfsprekend, omdat er lange wachtlijsten zijn of omdat het te duur is. Ook gaan, sinds de invoering van het sociaal leenstelsel in 2015, minder hbo- en wo-studenten op kamers, dit blijkt uit onderzoek van het CBS. 

Door Carlijn van de Ven en Taís Lourinho da Silva

Loading...

Loading…

Laatste kans

Volgens de Landelijke Studenten Vakbond (LSVB) is er op dit moment een landelijk tekort van 40.000 studentenwoningen. De LSVB komt op voor de belangen van heel studerend Nederland. Zo zetten zij zich in voor beter en betaalbaar onderwijs, meer inspraak voor studenten, goede studievoorlichting en begeleiding, én betaalbare huisvesting.

Het actieplan dat onlangs is getekend door de LSVB is hun laatste kans. “We hebben hiervoor twee andere actieplannen ondertekend, helaas zonder succes”, vertelt Carline van Breugel, voorzitter van de LSVB. “Er komen steeds meer (internationale) studenten en er worden steeds minder studentenhuizen bijgebouwd. Dit is dus onze laatste kans om er verandering aan te brengen en daarom zitten we er nu echt bovenop.”

Ook wil de LSVB boetes gaan opleggen bij verhuurders die studenten teveel laten betalen. “Dit regelen we samen met gemeenschappen en gemeentes”, aldus van Breugel

Woning gezocht

Twee studenten die ook last hebben van een tekort aan woningen zijn Ilse Kanters (20) en Priscilla Rammelaar (21). Ilse woont op dit moment nog thuis en Priscilla woont in een te kleine kamer voor haar én haar vriend. Zowel Ilse als Priscilla zoekt iedere dag naar een kamer.

Je bent dus al snel nummer tweehonderd of driehonderd op een lijst voor een woning of appartement en uit huis gaan lijkt bijna onmogelijk.

Niet onze verantwoording

Gemeente Tilburg zegt zelf niks te kunnen doen aan dit probleem, zij leggen de verantwoording bij de woningcoöperaties en projectontwikkelaars van Tilburg. “De gemeente gaat niet over de huisvesting”, vertelt Irma Galama, woordvoerder van de gemeente Tilburg. “Wel vinden wij de reuring van studenten in de stad belangrijk. Daarom gaan we wel in gesprek met deze woningcoöperaties. Maar uiteindelijk moeten de huisjesmelkers, universiteit en projectontwikkelaars voor meer studentenhuisvesting zorgen.”

Alternatieve kamers

Bij Hostel Roots in Tilburg slapen vooral in het begin van een schooljaar veel (internationale) studenten die maar niet aan een kamer kunnen komen. Sam is werkzaam bij hostel Roots en vertelt ons hoe het eraan toe gaat. Ook spreken we een van de ex-logerende studenten die momenteel in een appartement woont, die wordt verhuurd door Hostel Roots.