Door: Matthijs Meerman, Jordi van Sluijs

Er zijn grote problemen op de koopmarkt. Dit komt doordat veel huizen door beleggers gekocht worden, waardoor starters minder kans maken op een koopwoning. Deze problemen zijn ook te merken op de huurmarkt, de problemen stapelen zich in deze sector op. De huurmarkt heeft namelijk te kampen met een steeds grotere woningnood.

Winnie van de Biggelaar is verhuurmakelaar bij Goeth Vastgoed in Eindhoven. Zij merkt veel van deze problematiek. “Ik doe dit werk nu twee jaar. Twee jaar geleden waren er nog heel veel woningen beschikbaar, en toen hadden we dagelijks bezichtigingen. Tegenwoordig wordt een huis vaak al voor een bezichtiging verhuurd, omdat mensen anders simpelweg te laat zijn. Elke dag verhuren wij wel een woning zonder een bezichtiging te hebben gedaan. Er zijn kortom dus te weinig woningen. Wij hebben bijvoorbeeld op dit moment twee appartementen van onder de 900 euro in de maand, maar we hebben 40 aanvragen.”

De gemiddelde huurprijs op de vrije sector wordt ook steeds hoger: in 2010 was dit nog €12,50 per vierkante meter, inmiddels is dit €14,35. Van de Biggelaar heeft hier een verklaring voor. “Doordat er op de koopmarkt veel beleggers actief zijn, worden huizen vaak voor meer geld gekocht dan dat de vraagprijs is. Hierdoor moeten huisbazen de huur hoger maken omdat het anders niet rendabel is.”

Het bedrijf raakt nog niet in de problemen omdat er door huuropzeggingen nieuwe woningen vrij komen, verteld Van de Biggelaar. “Maar er zijn een stuk minder woningen dan eerst, dit betekent dus ook minder winst.”

De woningbond is een belangenorganisatie voor huurders. Zij zijn niet blij met de huidige ontwikkelingen op de huizenmarkt: “Er is een veel te groot tekort aan woningen, vooral in de grote steden. Daarnaast heeft de vrije huursector veel te hoge huurprijzen, omdat ze vanwege de krappe woningmarkt deze woningen toch wel verhuurd krijgen.”

De woningbond heeft een verklaring waarom de problemen en situaties die van de Biggelaar omschrijft ontstaan zijn. “Het is een gevolg van jarenlang beleid van de overheid. Het vorige kabinet voerde heffingen voor wooncorporaties in, in totaal betaalden wooncorporaties zo’n twee miljard aan heffingen per jaar. Dit had als gevolg dat er veel minder nieuwe huurwoningen gebouwd konden worden. Daarnaast zouden de heffingen tijdelijk zijn, maar inmiddels hebben we een nieuw kabinet en zijn ze er nog steeds, ze zijn zelfs opgelopen naar 3 miljard per jaar.”

De problemen kunnen volgens de woningbond heel simpel opgelost worden: “De heffingen op wooncorporaties moeten afgeschaft worden. Pas als deze afgeschaft zijn hebben corporaties weer voldoende kapitaal om nieuwe sociale huurwoningen te bouwen, want op dit moment kunnen ze bijna niets investeren. De vrije huursector moet snel gereguleerd worden. Op dit moment kunnen huisbazen vragen wat ze willen, maar er zou eigenlijk een maximumprijs ingevoerd moeten worden, aangezien woningen nu voor veel te hoge prijzen verhuurd worden. Op deze manier hebben ook mensen met lage inkomens kans op een huis.”

Ook op de koopmarkt hebben veel mensen het moeilijk. Op deze markt is er ook veel meer vraag dan aanbod. Daarnaast zijn er veel beleggers die huizen opkopen om ze vervolgens te verhuren, hier hebben vooral starters heel veel last van. Mitchel en Linsey hebben deze problemen ervaren.

Niet alleen Nederlanders hebben moeite op de huurmarkt. Ook arbeidsmigranten komen moeilijk aan een onderdak. Voor deze doelgroep worden er steeds vaker speciale hotels gerealiseerd. In Moerdijk wordt het hotel ‘Port of Moerdijk’ omgevormd tot een onderdak voor arbeidsmigranten.