Volgens de auteur van de lijst van twintig feitjes over Berlijn kent de stad meer musea dan regendagen. Op dezelfde site staat vermeld dat Berlijn beschikt over 180 musea. We gingen researchen hoeveel musea er dan in Berlijn bestaan. Volgens de website whichmuseum.nl heeft Berlijn 132 musea. Volgens Wikipedia telt Berlijn echter ongeveer 170 musea. Wat is nu de waarheid?

Om een antwoord te vinden op deze vraag hebben wij eerst gekeken naar het aantal regendagen in Berlijn. Op weer.nl staat een overzicht van de gemiddelde hoeveelheid regen in Berlijn tussen de periode 1989 en 2011. Hieruit hebben wij op kunnen maken dat er gemiddeld genomen 187 regendagen per jaar zijn.

Hieronder staat een overzicht van de regendagen:

Loading...

Loading…

Nu dat het aantal regendagen bekend is, hebben wij een uitgangspunt voor het minimum aantal musea die Berlijn nodig zou hebben om aan de claim te voldoen. Diverse sites gaven verschillende antwoorden op de vraag hoeveel musea Berlijn telt. Deze antwoorden varieerde van 150 tot 180. En wie zoekt via google maps krijgt slechts 20 resultaten.

Om een concreter antwoord te krijgen hebben wij gekeken wat er nu precies verstaan wordt onder het woord ‘museum’. In een brede zin is het woord museum voor ons een overkoepelende term voor grote kunstgalerijen, historische tentoonstellingen, dommen, kathedralen, monumenten en gedenkplaatsen.
Door alle locaties uit Berlijn die aan deze omschrijving voldoen bij elkaar op te tellen, kwamen wij uit op een totaal van 167 musea. Een aantal dat niet kan tippen aan het beweerde 180 op de site van berlijn.nl. Wanneer de term museum zich beperkt tot alleen grote kunstgalerijen en historische tentoonstellingen passeert Berlijn de 80 nog niet eens.

De conclusie kan dus getrokken worden dat de claim in de blogpost op berlijn.nl onjuist is.