Tilburg – De maatregelen voor de Burgemeester Letschertweg lijken er dan toch de komen. De vele ongelukken op deze weg baarden de bewoners van het naastgelegen Reeshof zorgen. De vraag naar verandering en de aanhoudende ongelukken hebben de gemeente aangespoord er toch iets aan te gaan doen. 

Wijkvereniging Reeshof is blij dat het verzoek naar verandering is gehoord: ”De weg nodigt uit om harder te rijden. Door de lengte en overzichtelijkheid krijgen bestuurders de indruk dat ze harder mogen. De bewoners van Reeshof willen hier echt verandering in zien. Een groene golf (een verkeersweg met meerdere stoplichten waar het verkeer kan doorrijden zonder te stopen) zou een goed voorbeeld zijn, ook ben ik van mening dat camera’s bij de kruispunten niet zullen misstaan.”, alsdus wijkraadvoorzitter Erik Groels.

De beruchte bocht op de N260 waar zich op 26 september een dodelijk ongeluk heeft plaatsgevonden.

Maatregelen

Wat de maatregelen zullen zijn, is nog maar de vraag volgens Tom Dealman, woordvoerder gemeente Tilburg: ”De Burgermeester Letschertweg is enorm lang. Er zijn twee gevaarlijke punten op deze weg; die in de bocht van de N260, en op het kruispunt vanuit Reeshof. Wat de ongelukken met elkaar gemeen hebben is dat het mogelijkerwijze te maken heeft met de snelheid op de weg. Dit kunnen we alleen pas zeggen op het moment dat we de ongeval analyse binnen hebben. Op dit soort wegen met dit verkeer gebeuren natuurlijk regelmatig van dit soort ongevallen. We zullen de ongelukken moeten analyseren en op basis daarvan kijken wat wij als gemeente kunnen doen.”

De gesprekken zullen in het eerste geval gaan over het tegengaan van de door-rood-rijders op het kruispunt. In de tijdlijn zijn de ongelukken op de Burgemeester Letschertweg in kaart gebracht.