Het is een hot topic, de klimaatverandering. Artsen waarschuwen hier al een lange tijd voor, maar benadrukken dat er nu echt vaart in moet komen. “Als we zo door blijven gaan verdwijnen er hele gebieden in de golven”, zegt meteoloog Reinier van den Berg.

Langzaam maar zeker dringt dit ook door bij de politiek en het beleid. Maar er moet meer vaart achter gezet worden, vertelt van den Berg. “De belangen zijn natuurlijk ontzettend groot om niet meteen al kolencentrales al te sluiten, maar als we het blijven uitstellen dan zal de aarde daar ontzettende schade aan ondervinden.”

Gevolgen

Mocht de aarde 3 graden of zelfs meer opwarmen, zoals de verwachting is in het jaar 2100, dan zijn de gevolgen niet te overzien. Zo zouden honderden miljoenen mensen opnieuw gehuisvest moeten worden. “Daarnaast gaan er enorme voedseltekorten ontstaan. In een grote zone rondom de evenaar valt bijna niet meer te produceren met de oplopende temperaturen. Ik verwacht dus dat er een hele grote migratiestroom gaat ontstaan omdat het daar onleefbaar wordt.”

Fysiek

Buiten het feit dat de verandering van het klimaat op lange termijn weinig goeds zal brengen, brengt het nu al fysieke klachten met zich mee. “Afgelopen zomer zijn er bijvoorbeeld al tienduizenden mensen gestorven door deze vorm van hitte.” Temperaturen lagen ruim boven de 30 graden. “Sommige mensen trekken deze warmte nu eenmaal niet. Voornamelijk ouderen, maar ook zwangere vrouwen en baby’s,” verklaart van den Berg. Daarnaast voorspelt hij dat er door de hitte nieuwe tropische ziektes zullen ontstaan. “Wij hebben daar in Nederland minder last van, aangezien wij de verbeterende zorg kunnen betalen. Maar dat is lang niet het geval voor iedereen. Ik verwacht daarom ook dat dat zou leiden tot een grotere kloof tussen arm en rijk.”

Nieuwe generatie

Ondanks dat de klimaatverandering vooral op de jongere generatie van toepassing is, wordt de ernst van de situatie zwaar onderschat, zegt van den Berg. “Jongeren zijn er bijna niet mee bezig, ze zouden meer moeten meedenken in de oplossingen en ik denk dat er in de opleidingen meer moet worden nagedacht over hoe jongeren zich hierover kunnen buigen.”

Zo is Olaf Notenboom (18), student Journalistiek aan de Hogeschool Utrecht, nog helemaal niet bezig met klimaatverandering. “Met de toekomst ben ik niet echt bezig, omdat ik denk dat de vervuiling pas over honderden jaren echt irritant en zichtbaar wordt.”

Marije Roozekrans (20), student Engelse Taal en Cultuur, is ook nog niet met haar gedachte bij de belasting van het milieu. “Ik vrees wel voor de toekomst als ik figuren als Donald Trump hoor zeggen dat klimaatverandering niet bestaat. Uiteindelijk zijn het namelijk wel de politici die invloed hebben op de maatschappij én de wet. Zeker in een land als de Verenigde Staten waar de uitstoot heel hoog is.”