Steeds meer gezinnen in Brabant hebben last van langdurige armoede. ‘1 op de 11 kinderen in Zuid-Brabant leeft in armoede’, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook in Tilburg komen er steeds meer gezinnen in een opvang terecht.

Stichting Traverse, een opvangcentrum in Tilburg, creëert een stabiele basis voor mensen die geen eigen woning hebben of dakloos dreigen te worden. “Wij merken inderdaad dat er relatief meer gezinnen met kinderen in de opvang zitten dan voorheen. Dit aantal blijft groeien, maar ik durf niet te zeggen of dit gelinkt is aan armoede”, vertelt Hanneke Schauwen, communicatiemedewerker Traverse. “Bij ons komen niet alleen gezinnen die in armoede leven. Ook andere dingen als verslavingen kunnen een rol spelen.”

Traverse probeert zo veel mogelijk te doen voor de kinderen. “Wij hebben een gezinshuis. Dat betekent dat een aantal gezinnen onder één dak wonen. Wel hebben ze allemaal een eigen kamer.” Ze zorgen niet alleen voor opvang. “Door de gezinnen met kinderen te helpen het beste uit zichzelf te halen, stellen we ze in staat om de regie in eigen handen te nemen en een nieuwe wending aan hun verhaal te geven.”

Maatregelen vanuit de gemeente

Ook de gemeente neemt maatregelen om armoede tegen te gaan. “We deelden vorige week nog kleding uit, speciaal voor kinderen waarvan de ouders in de bijstand zitten”, meldt Irma Galama, woordvoerder gemeente Tilburg. Er kan nog niet geconcludeerd worden of er sprake is van een daling of een stijging. “De laatste cijfers die we hebben zijn uit 2015. De cijfers uit 2016 komen pas volgend jaar vrij.”

De gemeente werkt samen met verschillende stichtingen. Stichting Leergeld is daar de belangrijkste van. “In samenwerking met stichting Leergeld zien we dat er vaker beroep wordt gedaan op regelingen”, vertelt Galama. Hieruit kan geconcludeerd worden dat er inderdaad een stijging is onder kinderarmoede in Tilburg, maar er is geen definitief antwoord gegeven. Wel is er laatst een jeugdmonitor binnengekomen waaruit blijkt dat er minder kinderen in de bijstand zitten en meer jongeren in de jeugdhulp.