Dat de privacywetgeving ook geldt voor de Belastingdienst, blijkt uit de eisen waaraan zij volgens de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) moeten voldoen. De Belastingdienst stelt het BTW-nummer voor een zzp’er namelijk nog altijd samen door gebruik te maken van het burgerservicenummer (BSN) van de ondernemer. “Als deze in kwaadwillende handen valt, dan kan dat leiden tot identiteitsfraude,” verklaart Sandra Loois, woordvoerder van de AP.

Identiteitsfraude

Omdat er makkelijk identiteitsfraude kan worden gepleegd aan de hand van het BSN-nummer, wil de AP dat de fiscus uiterlijk 1 januari 2019 een ander BTW-nummer aan de eenmanszaken toekent. Vooral in combinatie met de NAW-gegevens en het bankrekeningnummer van de ondernemer is het namelijk erg eenvoudig om fraude te plegen. Er kan op deze manier op naam van de zzp’er bestellingen worden geplaatst zonder dat het factuur wordt voldaan. “Daarnaast heeft de Belastingdienst geen wettelijke basis om het BSN-nummer te gebruiken in het BTW-identificatienummer van zelfstandigen met een eenmanszaak.”

Uit een rapport van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat er in Nederland 600.000 gevallen van identiteitsfraude per jaar plaatsvinden. 9% van die fraudegevallen is gerelateerd aan het BSN-nummer. Het is dus noodzakelijk dat ondernemers hun gegevens kunnen beschermen. Dat is tot op heden niet mogelijk.

Oplossing

Erik Jeene, woordvoerder van de Belastingdienst, vertelt dat er op dit moment geen uitspraken kunnen worden gedaan of er aan het ultimatum van de AP kan worden voldaan. “We hebben een externe commissie in het leven geroepen die gaat rapporteren over de mogelijkheden. Deze zal zo snel mogelijk met een oplossing komen. Je zou kunnen denken aan een soort ‘schil’, die de persoonsnummers beschermt. Dan zorg je ervoor dat het externe nummer, die op facturen verschijnt, anders is dan het nummer dat intern bij de Belastingdienst bekend is. Maar dat het lang gaat duren is zeker. We werken met enorme systemen.”

Bang voor de AP is de Belastingdienst niet. “We respecteren de onafhankelijkheidspositie van de organisatie. Onwil om het BTW-nummer aan te passen is het zeker niet. We erkennen het rapport dat ze hebben uitgebracht, maar het veranderen van de systemen is gewoon heel ingewikkeld.”

Privacywet

Het AP geeft aan dat ook de Belastingdienst in het nieuwe jaar niet aan de privacywet ontkomt.  Op 1 januari zal het probleem dus opgelost moeten zijn. “Omdat de AVG geldt voor iedereen zal de Belastingdienst niet aan deze wet ontkomen. De geconstateerde overtredingen zullen dus zo snel mogelijk beëindigd moeten worden. Gebeurt dat niet, dan zou de AP dus handhavende maatregelen kunnen treffen.”

Welke maatregelen dat zullen zijn, is nog niet bekend. “We hebben een heel scala tot onze beschikking om ervoor te zorgen dat dit gebeurd. Denk aan een normoverdragend gesprek, een dwangsom of een boete.”