Boa’s maken zich grote zorgen over oud en nieuw. Zij moeten steeds meer vuurwerkvrije zones handhaven, zonder middelen om zichzelf te verdedigen als ze daardoor in het nauw komen. Donderdag 6 december werd er tijdens de commissievergadering van de gemeente Amsterdam gepleit voor extra wapenuitrusting voor de Boa’s. Eric Lakenman van de Nederlandse Boa Bond ligt toe waarom dit nodig is.