Zes maanden geleden bestond de milieubeweging ‘The Extinction Rebellion’ nog uit tien man. Inmiddels zijn zij uitgegroeid tot een internationale organisatie die opereert in 35 landen. Maar waar staat de snelgroeiende organisatie voor en zijn ze ook al in Nederland?

The Extinction Rebellion protest group, zoals de gehele naam luidt, heeft drie hoofddoelen: de overheid moet eerlijk worden over de status van het klimaat en samenwerken met de media om burgers in te lichten. De overheid moet juridisch bindende maatregelen treffen om de koolstofemissie in 2025 naar een nul-niveau te brengen. Ook moet er minder geconsumeerd gaan worden. En er moet een burgerraad komen die toezicht houdt. Onlangs kondigde de organisatie aan zich voor te bereiden op een week van civiele ongehoorzaamheid in april.

‘The extinction’ in Nederland

 Momenteel spreekt de beweging in Polen op de milieutop van de Verenigde Naties om het netwerk verder uit te breiden. Onder hen is Sjoerd de Koning, die tevens bezig is met het oprichten van een Nederlandse tak. “In Nederland zijn we net begonnen. Aanstaande zaterdag is er een vergadering in Den Haag met zestig mensen. Daar gaan we de taken verdelen en dan kunnen we aan de slag.” Volgens De Koning is de beweging broodnodig. “De overheid beschermt haar burgers niet tegen de ernstige gevolgen van klimaatontwrichting. Zolang de overheid niet handelt om ons te beschermen, zullen we in verzet komen om ons leven en dat van onze kinderen, te beschermen.

Door Kay Micheal van: https://www.flickr.com/photos/167286793@N02/
Reuring veroorzaken

De vraag is echter of ‘The X.R.’ impact kan maken. Feit is dat het de zoveelste milieubeweging is en dus mogelijk alleen het activistenkamp verder versplinterd. Dat niet alleen, ook de gebruikte methodes zijn controversieel. Afgelopen maand blokkeerden activisten vijf bruggen in Londen. Daarbij lijmden betogers zich vast aan openbare gebouwen en verstoorden het verkeer in de Engelse hoofdstad. Dergelijke acties zorgen mogelijk voor een kleiner draagvlak zegt algemeen bestuurslid, Diyar Jassim, van de jongerenbeweging ROOD. “Het verstoren van de openbare orde kan ervoor zorgen dat politici je aanwijzen als de boeman en de publieke opinie zich tegen je keert.” Lisa de Leeuw, voorzitter van ROOD merkt op dat je er wel wat mee kan bereiken. “Kijk maar naar Parijs, daar hebben een groep mensen van verschillende sociale klassen samen iets bereikt. Een grens is moeilijk onder woorden te brengen. Natuurlijk keur ik bijvoorbeeld het in de fik steken van auto’s af, maar reuring veroorzaken kan werken.” Zelf was ROOD aanwezig bij de uit de hand gelopen protesten in Hamburg in 2017, waar destijds de G20 top werd gehouden.

Kay Micheal van: https://www.flickr.com/photos/167286793@N02/
Explosieve groei

Liam Geary Baulch, een van de activisten, kondigde onlangs aan dat ze de organisatie gaan aanpassen zodat het twee miljoen leden kan ondersteunen. Van tien leden naar twee miljoen in zes maanden, hoe kan dat? Anne Maljaars is de beheerder van de Nederlandse Facebookpagina van The Extinction. Maljaars vertelt hoe de organisatie zo snel heeft kunnen groeien. “We merken dat de roep om verandering steeds groter wordt. Onlangs kondigden Bristol, als eerste stad in de wereld, de klimaatnoodtoestand uit. Mensen zien in dat als we verder gaan op dit pad, oneindige groei op een eindige planeet, dat zal leiden tot ernstige gevolgen voor het klimaat. Wat kan leiden tot een massale uitsterfte van diersoorten. Daarbij komt de inactieve houding van politici: ze vertellen vaak wel een mooi verhaal maar binden er geen actie aan. Hierdoor zijn steeds meer mensen bereid in actie te komen.”