De provincie Noord-Brabant heeft 50 miljoen euro beschikbaar gesteld voor natuurherstel. Er liggen plannen om in vrijwel de gehele provincie aan de natuur te werken. Waterschap de Dommel ontvangt 21 miljoen. Daarnaast is er nog eens 30 miljoen vrijgemaakt voor andere projecten.

Volgens Jean-Louis Kop, woordvoerder ecologie en handhaving van de Provincie Noord-Brabant, gaan al deze plannen niet over één nacht ijs. “Er is de afgelopen jaren ook al veel gedaan aan natuurherstel, alleen dit waren voornamelijk voorbereidende werkzaamheden.” De komende jaren, tussen 2019 en 2021, wordt er daadwerkelijk overgegaan op de uitvoering.

De Gedeputeerde Staten hebben 21 miljoen toegekend aan waterschap de Dommel. Het waterschap gaat hiermee een aantal aanpassingen in de natuur verrichten. Het gaat hier zowel om natuurherstel, als om werkzaamheden binnen het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Landbouw, industrie en verkeer stoten stikstof uit. Een overschot van stikstof is schadelijk voor de natuur.  Het PAS is een programma dat in 2015 op is gezet door de overheid om de hoeveelheid stikstof in de natuur terug te dringen. “We gaan onder anderen proberen de hoeveelheid stikstof te verminderen door stukken grond te benatten”, aldus een woordvoerder van het waterschap.

“We zijn op dit moment bezig met voorbereiden en kijken hoe we deze natuurherstelopgaven en PAS-opgaven kunnen combineren. Als het kan, willen we maar één keer het veld in om gelijk alle punten aan te pakken. Dit is fijner voor ons, maar ook voor de omwonenden en grondeigenaren die er dan in één keer vanaf zijn.”

Verder liggen er ook bij onder andere Brabants landschap en Staatsbosbeheer plannen klaar om aan de natuur te werken. Het gaat hier vooral om werkzaamheden aan heideterreinen, graslanden en vennen. Hier gaat men bijvoorbeeld extra maaien, plaggen of schapenkuddes laten grazen. Voor deze plannen is in totaal nog eens extra 30 miljoen uitgetrokken.