Het veelbesproken Marrakesh-pact werd maandag in Marokko door 164 landen ondertekend. Het verdrag is door de VN in de wereld gebracht om de migratie beter en veiliger te laten verlopen. Een goed plan, vindt migratie-expert Saskia Bonjour: “Nederland kan in zijn eentje geen effectief migratiebeleid handhaven.”

Niet-bindend

Een aantal landen, waaronder de Verenigde Staten en Italië, verzet zich tegen de afspraken die worden gemaakt. Zij maken zich zorgen over de juridische gevolgen die het pact met zich mee zou kunnen dragen. Nederland kwam in Marrakesh daarom met een zogeheten standpuntverklaring. Daarin wordt aangegeven dat het pact niet-bindend is en dat er geen nieuwe rechten of verplichtingen aan kunnen worden ontleend. “Het doel is dat er een betere samenwerking ontstaat tussen de regeringen van verschillende landen.In het ideale geval zou dat leiden tot een effectiever migratiebeleid. Die samenwerking is essentieel, ook met landen waar de migranten vandaan komen of doorheen reizen,” vertelt Bonjour.

Verandering

Ondanks het feit dat de afspraken zijn ondertekend, staat er niks over onmiddellijke aanpassingen op het gebied van migratiebeleid. “Het is de bedoeling dat er een ‘voor wat, hoor wat’-overleg ontstaat. Zo vinden de landen van herkomst en doorreis het belangrijk dat er een ander visumbeleid wordt gevoerd, zodat ondernemers makkelijker naar Europa kunnen reizen.” Daarnaast zouden ze graag zien dat er verdere maatregelen worden genomen om de detentie van migranten te beperken. Nederland zou op hun beurt ook eisen hebben: landen van herkomst zouden beter moeten meewerken met de terugkeer van migranten die hier geen verblijfstatus krijgen.

Het is nog maar de vraag hoe Nederland het Marrakesh-pact gaat toepassen in de toekomst. Er zijn veel tegenstanders die bang zijn dat de ‘migratie-kraan’ alleen maar verder open zal worden gedraaid. “In mijn optiek zouden mensen die bang zijn voor de grote migratiestromen júist een groot voorstander moeten zijn van het pact.” Een oorzaak voor de onrust zijn politieke partijen zoals de PVV en Forum voor Democratie, stelt Bonjour. “Die wekken de indruk dat Nederland in zijn eentje het migratieprobleem zou kunnen oplossen. Daar ben ik het absoluut niet mee eens. Een betere samenwerking kan leiden tot een betere migratiestroming.”

Hieronder vind je de belangrijkste punten uit het pact: