Kinderen en muziek, sommigen worden er mee opgegroeid, anderen krijgen er pas op latere leeftijd mee te maken. Het maken en luisteren van muziek kan helpen bij de ontwikkeling van een kind. Er zijn verschillende mensen die zich daarvoor inzetten, ieder op hun eigen manier.

Krulmuziek is een muziekgroep dat concerten organiseert speciaal voor de allerjongsten. Muzikante Felice van de Sande werkt al ruim tien jaar met kinderen en haalde het idee van Krulmuziek uit de praktijk: ‘’Het komt uit het ‘muziek op schoot’, dus het spelen met muziek op schoot. Het arrangement is echt speciaal voor het jonge kind ontworpen. We maken een link met klassieke muziek en populaire kindermuziek. We maken dus een mix van het arrangement van bijv. Korsakov, Tsjaikovski en Mozart met ‘Oh Dennenboom’ of ‘Zo gaat de molen’.

Als Felice met kinderen werkt is ze erg bezig met de ontwikkeling van een kind: ‘’Met het ‘muziek op schoot’ ben je altijd bezig met de ontwikkeling van het kind. Ik kijk wat een kind nodig heeft en daar speel ik op in. Als een kind bijvoorbeeld wat meer gestimuleerd mag worden probeer ik hem uit te dagen om het echt leuk te gaan vinden. In de concerten met Krulmuziek proberen we met onze klanken die passen bij de leeftijd van deze kinderen hun echt mee te laten bewegen. Dit doen we door onze maten nooit monotoon te laten zijn zodat de kinderen mee kunnen gaan met de klanken van de muziek. Het is dus ook echt goed voor de ontwikkeling van de motoriek van een kind, om bezig te zijn met muziek.’’

Muziektherapie
Een onderdeel om kinderen verder op weg te helpen is muziektherapie. Over heel Nederland wordt dit aangeboden voor kinderen in alle leeftijdsgroepen. Felice denkt zeker dat dit effect heeft: ”In muziektherapie wordt er echt individueel op de behoeftes van een kind ingespeeld en dat is van groot belang. Bij ons zien we dit ook, alleen geven wij ze een eenmalige ervaring en is muziektherapie voor de lange termijn. We zien vaak dat kindjes met een beperking bij ons komen, die reageren echt heel spontaan en we merken dat een concert ze echt goed doet. Ouders kiezen ook bewust voor zo’n concert voor hun kind en zien dat de kinderen er goed op reageren. Zo’n eenmalige ervaring doet al veel met ze dus ik geloof zeker in muziektherapie.”

Wat muziek met het brein doet
Muziek maken kan bepalen hoe je je voelt en heeft effect op het brein. Dit is volgens musicoloog Jeanette Welp van belang voor de ontwikkeling van een kind. ‘’Actief muziek maken zorgt ervoor dat je brein sneller leert te handelen. Het zorgt voor verbindingen in het brein waardoor informatie sneller uitgewisseld wordt. Kinderen leren sneller te handelen, dat goed is voor de ontwikkeling van een kinderbrein. Het zorgt ervoor dat je slimmer wordt.”

Jeanette Welp werkt met groepen kinderen en laat ze simpele uitvoeringen doen met een muziekinstrument. ”Bij muziek maken komen er verschillende stoffen vrij waardoor je je beter voelt, dit is van invloed op het gedrag van een kind. Wat ik zelf merk is dat kinderen echt leren om samen te werken als ze muziek maken, hoe simpel het ook is wat ze doen. Spontaan beginnen de kinderen elkaar te motiveren en krijgen ze het gevoel dat ze het samen gaan doen.’’