Transport is een van de grootste milieuvervuilers. Zeevaart is een van de reuzen die daar bekend om staat. Het imago van containerschepen en de milieuvriendelijke toekomst is niet heel zonnig. Is dat wel terecht?

Schepen stoten wereldwijd meer dan 1 miljard ton aan broeikasgassen uit, blijkt uit een onderzoek dat in 2007 werd gepubliceerd door The International Maritime Organisation (IMO). Destijds werd er een schatting gemaakt dat de scheepvaart een uitstoot zou hebben van 600 miljoen ton aan CO2.

Koppen zoals: ‘de zestien grootste schepen stoten evenveel CO2-emissies uit als alle auto’s op de wereld’ en ‘containerschip net zo vervuilend als tot wel 50 miljoen auto’s’, werken niet goed mee aan het imago van de zeevaart en hun ‘groene’ intenties. Later bleken de koppen niet waar te zijn. Onderzoeks- en adviesbureau CE Delft heeft deze feiten ontkracht in een onderzoek.

De rol van de overheid

De overheid is bezig met het aanpakken van milieubelastende schepen. Zij hebben doelen gesteld, zodat de milieu-onvriendelijkheid van de bunkerolie beter in de gaten kan worden gehouden en de zwavelhoeveelheid wordt verminderd. Daarom zijn er afspraken gemaakt met het IMO, de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Reders en de Europese Unie over de uitstoot van zeevaart.

De Rijksoverheid meldt op hun website de volgende punten:
Vanaf 2025 moeten alle nieuwe zeeschepen minstens 30% energiezuiniger worden dan ze nu gemiddeld zijn.

  • Alle schepen moeten uitgebreide informatie over hun brandstofgebruik bijhouden en rapporteren.
  • De IMO werkt aan een plan voor vermindering van de CO2-uitstoot. De IMO is een orgaan van de Verenigde Naties.
  • Vanaf 2021 mogen nieuwe zeeschepen op de Noordzee 70% minder stikstofoxiden uitstoten dan in 2016.
  • Vanaf 2020 mogen zeeschepen alleen nog brandstof met maximaal 0,5% zwavel gebruiken. Op de Noordzee is dat sinds 2015 al maximaal 0,1%.

Kloppen de cijfers?

Nick Lurkin, Beleidsadviseur van Klimaat en Milieu van de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Reders, herkent deze cijfers van de overheid wel, maar is over de communicatie niet te spreken. “Hoe de overheid de cijfers heeft gepubliceerd, is niet heel ambitieus”, zegt Lurkin.

“Er mist bijvoorbeeld de informatie dat de zeevaart minstens 50% reductie op CO2-uitstoot in 2050 moet realiseren ten opzichte van 2008 , dat is nogal wat”, vertelt Lurkin. “Wij hebben overigens als KVNR de ambitie van minstens 70% reductie in CO2-uitstoot”, voegt hij toe.
Hij vindt de overheid juist de doelen beter herkenbaar moeten halen. “Tuurlijk moet deze informatie beter bekend zijn”.

“De zeevaart heeft op het gebied van milieu een slecht imago. Op sommige punten terecht, maar op andere punten zeker onterecht”, vertelt Lurkin. “We zijn in ieder geval hard bezig met een inhaalslag. Op dit moment is de zeevaart relatief gezien nog de meest energie-efficiënte vorm van transport. De zeevaart is verantwoordelijk voor 2,2% van de mondiale CO2-uitstoot, maar 80-90% van het mondiale goederenvervoer gaat over zee., voegt hij toe.

De Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Reders is dus, samen met het IMO, bezig om de zeevaart milieuvriendelijker te maken.

“Als we een overheid hebben die hierover onjuist of onvolledig over communiceert, dan staan wij al drie nul achter. We zijn juist bezig met het imago te verbeteren en hebben daar de Nederlandse overheid ook voor nodig in de communicatie naar buiten toe”, zegt Lurkin.
“We willen laten zien dat we juist hard bezig onze branche milieuvriendelijker te maken, maar zo gaat dat lastiger“, voegt hij toe.

De overheid gaf geen directe reactie. Zij verwezen ons via e-mail door naar deze webpagina.

De boosdoener: zwavel

In vergelijking is een schip schoner dan een vliegtuig, maar doordat 90% van de wereldhandel per zee gaat, is de scheepvaart veel milieuonvriendelijker. Ook de pakketjes die online worden besteld komen het vaakst via zee. Volgens het rapport van het IMO, zal de uitstoot tot 2020 stijgen met 75%.

Hetgeen wat de scheepvaart deels zo schadelijk voor het milieu maakt, is de brandstof. In bunkerolie (de brandstof die gebruikt wordt voor schepen) zit namelijk relatief veel zwavel. Dit zorgt voor ernstige luchtverontreiniging en is daarom schadelijk voor de natuur.
In vergelijking met autobrandstof is bunkerolie veel schadelijker. In benzine zit namelijk om milieuredenen geen zwavel meer en in diesel wordt het uit de brandstof gefilterd.

De Europese Unie en de IMO willen dat de aanwezigheid van zwavel in bunkerolie wordt verminderd.

En jij?

Zou jij minder online bestellen, wetend dat 90% overzees wordt getransporteerd?