Nederland is, in vergelijking met de rest van Europa, verreweg het duurste op het gebied van het Openbaar Vervoer. Dit blijkt uit cijfers van het Europese statistiekbureau ‘Eurostat’. Rikus Spithorst, werkzaam bij ‘De Maatschappij Voor Beter OV’, vertelt de oorzaak hiervan.

Volgens Eurostat is het Openbaar Vervoer in Nederland gemiddeld 32% duurder dan het Europese gemiddelde. Ter vergelijking: In België is dat slechts 4% en in Luxemburg is het gebruik van het Openbaar Vervoer zelfs helemaal gratis. ‘’De markt voor het openbaar vervoer in Nederland is een soort monopoly’’ zegt Spithorst. ‘’Er zijn soms wel aanbestedingen maar aan het eind wint een vervoersbedrijf de concessie of krijgt deze hem onderhands gegund.’’

Ook is er sprake van weinig concurrentie en dat brengt ook weer gevolgen met zich mee. Spithorst: ‘’Doordat er weinig concurrentie is ben je als ondernemer heel erg in de gelegenheid om de prijs zo hoog te maken als je zelf wilt. In één bepaald gebied heeft één bedrijf namelijk de vergunning in handen.’’

Ondanks de hoge prijzen blijven mensen tóch gewoon gebruik maken van het Openbaar Vervoer. ‘’De prijselasticiteit van het Openbaar Vervoer is ongeveer 0.5 en dat wil zeggen dat bij een prijsstijging van 1% slechts 0.5% van alle gebruikers wegloopt. Dit komt omdat gebruikers van het Openbaar Vervoer hun keuzes op de volgende zaken baseren: betrouwbaarheid, comfort, beschikbaarheid en snelheid.’’ Zegt Spithorst. ‘’Het belang van de prijs is dus niet al te groot. Als mensen massaal zouden weglopen van een prijsverhoging dan laten vervoerders die verhoging wel achterwege, want dan zijn ze al hun klanten kwijt.‘’