Het aantal studenten op universiteiten groeit en dat is een bedreiging voor de kwaliteit van het onderwijs. Een nieuwe wetswijziging zou de rem van de toestroom van studenten op Universiteiten verbieden. Als deze wetswijziging wordt doorgevoerd, kan dit voor problemen op de Nederlandse universiteiten zorgen.

De toename van het aantal studenten voert druk op de voorzieningen op de campus. Veel studenten merken nu al dat het in bibliotheken en laboratoria erg druk is en dat er steeds minder ruimte is. Door de toename van de studenten komt de kwaliteit van het onderwijs in gevaar en kunnen studenten minder vaak en minder goed gebruik maken van de voorzieningen op school.
“We willen studenten niet buiten de deur houden. Helaas zou dat eigenlijk wel moeten omdat de kwaliteit in gevaar komt. Als we aan potentiele werkgevers vragen of ze veel werknemers willen is het antwoord ‘ja’, maar als we aan werkgevers vragen of werknemers ook van mindere kwaliteit mogen zijn, is het antwoord ‘nee’”, aldus Barend Pelgrim, bestuurswoordvoerder van de TU Eindhoven.

Meer studenten
Het bestuur van de universiteit heeft duidelijk gemaakt dat zij de nieuwe wet een slecht idee vindt. “Het aantal studenten is de afgelopen jaren erg gegroeid. In de laatste vijf jaar is er een stijging geweest van 45 procent in de toename van de studenten. Het plafond is al bijna bereikt.” De TU Eindhoven kan maximaal veertienduizend leerlingen aan en er studeren nu al twaalfduizend aan de Universiteit. Door de wetswijziging kunnen Universiteiten zoals de TU Eindhoven geen ‘stop’ meer instellen.

Oplossingen
“Er zijn veel ingrepen gedaan om de kwaliteit van het onderwijs op peil te houden. Er is bijvoorbeeld tien miljoen vrijgemaakt om extra wetenschappelijk personeel te wervenom les te geven aan de studenten.” Niet alleen wetenschappelijk personeel geeft les aan studenten. Er wordt ook les gegeven door ouderejaars studenten. Dit is nodig omdat wetenschappelijk personeel net zo goed ergens anders op de wereld in een laboratorium kunnen gaan werken in plaats van op de TU Eindhoven.
Onderzoekers krijgen ook steeds meer ondersteuning in het schrijven van subsidievoorstellen, want er gaat heel veel tijd zitten in het schrijven van onderzoeksvoorstellen om geld binnen te halen. Op deze manier hebben zij ook nog tijd om les te kunnen geven. Hoe meer studenten zich aanmelden voor de opleiding, hoe meer leerkrachten er nodig zijn. Bovendien moet de groei in de toename van studenten worden afgeremd. “Een andere oplossing zou meer geld zijn”, laat Barend Pelgrim weten.

“Sinds 2000 is er gekort op de bekostiging van het Rijk op de studenten. De bekostiging die is nu nog vijftienduizend euro. In 2000 was dit twintigduizend. Dat is vijfduizend minder in bijna twintig jaar tijd. En er zijn er op de TU Eindhoven nog zesduizend bijgekomen. Je hebt dus al dertig miljoen ingeleverd én extra studenten gekregen.”

De beste oplossing voor universiteiten is dat de Tweede Kamer deze wet niet accepteert. Wanneer dit wel gebeurt, moeten universiteiten gaan kijken op welke andere manier ze gaan sturen en aan welke knoppen er wél gedraaid kan worden.

Sanne van den Boomen