Buitenlandse studenten zijn kwaad op de manier hoe studentenservicebureau Jules ze heeft behandeld. Ze vinden dat het servicebureau gefaald heeft in hun taak als tussenpersoon in huisvesting.

De grootste problemen die de expatstudenten ondervinden zijn: slecht onderhoud van kamers, slechte communicatie en het niet terugbetalen van de borg. Karin van der Ven, eigenaar van Jules, bekend wel dat er problemen zijn maar die worden opgelost. Studenten zijn sceptisch.

Studentenbelangen onder vuur

Universiteit Maastricht Student Desk reageert verschrikt: “Dit is de eerste keer dat we horen van dit probleem bij Jules.” Wel vertelt de UM Student desk dat ze bekend zijn met het huisvestingsprobleem en dat ze naar de huidige problematiek gaan kijken.

Probleemoplossingen van Jules geloofwaardig?

Het slechte onderhoud en communicatie verwijt Jules aan de eigenaren van de panden die zij beheren. Maar student Dominika Repĉíkova van Slovakia vindt het onprofessioneel dat het servicebureau de problemen doorverwijten. “Ze moeten juist een tussenpersoon zijn. Hun verdienstemodel is om studenten te managen.”

“Het grootste probleem voor ons studentenhuis is het slechte onderhoud. We hebben deze problemen al meerdere keren voortgebracht aan Jules. Pas toen het bedrijf XIOR, die de panden verhuurt, de kamers weer heeft overgenomen van Jules, zijn er reparaties gekomen.”

Student Oisin Murphy uit Ierland merkt ook dat pandeigenaar XIOR goed is in reageren: “in tegenstelling tot Jules die bijna nooit reageerde. Ik denk echt dat de problemen met communicatie bij Jules zitten.”

Meerdere studenten hebben hun borg niet teruggekregen maar Jules belooft dat alle studenten in twee weken worden terugbetaald. Er wordt gezegd dat ze een nieuw systeem hebben. “Ja, ik ben redelijk bezorgd om mijn borg”, zegt Dominika. “Vele medestudenten hebben hun borg nog niet teruggekregen. De recente uitspraak vind ik niet geloofwaardig.”

Oisin zit al zeven maanden te wachten op zijn borg en vertelt: “persoonlijk zie ik dit niet gebeuren, dat alles in twee weken wordt terugbetaald. Maar ik ben hoopvol dat ze door de publieke druk hun woord wel houden.”