De meningen over online daten blijven verdeeld. De een vindt het hartstikke makkelijk en ziet geen problemen, terwijl de ander het juist verafschuwt en de risico’s meetelt. Francisca Derrez (18) maakte beide kanten van het online daten mee.