The Theosophical Society Point Lama is een organisatie binnen de theosofie die lezingen, cursussen en symposiums organiseert. Het is vrij onbekend bij studenten en via een nieuwe website hoopt de organisatie meer jongeren te trekken. Maar er zijn uitzonderingen en dus mensen die wél al sinds hun studententijd lezingen bezoeken.

“Theosofie komt uit het Grieks en betekent goddelijke wijsheid. Het is een samenhang tussen religie, filosofie en wetenschap. Bij religie moet je niet denken aan de kerkelijke kant, maar religie in de diepste zin van het woord. Zoeken naar de eenheid en het een zijn,” vertelt Herman Vermeulen, hoofd van The Theosophical Society in Nederland.

Theosofen gaan opzoek naar een beter begrip van de werkelijkheid en naar de waarheid van uiterlijke verschijnselen. Ze gaan ervan uit dat je bewustzijn er eerder is dan je verschijning. Dit is volgens hen te verklaren door reïncarnatie. In vorige levens bouwt iemand een bewustzijn op en neemt dit mee in nieuwe levens.

Lezingen
Vermeulen verzorgt komende maand ook de lezingen die worden gehouden. Dat is namelijk één van de dingen die ze doen bij de organisatie. Maandelijks wisselen de thema’s en de sprekers. Daarnaast worden er internationale cursussen en symposiums aangeboden. Bij een symposium staat een bepaald onderwerp centraal en wordt dit besproken door vakgenoten.

De lezingen worden gehouden in het Blavatskyhuis in Den Haag. Op het eerste oog een doodnormaal rijtjeshuis in een straat in de stad. Ook binnen ziet het er zo uit. De trap omhoog leidt naar de eerste verdieping en de plek waar de stoelen klaar staan. De gemiddelde leeftijd is vele malen hoger dan die van de gemiddelde student van een vakopleiding.

Jenny van der Tak kwam wel tijdens haar studententijd in aanraking met The Theosophical Society. Op aanraden van haar moeder, die een lezing had bijgewoond, ging ze eens een kijkje nemen en besloot om niet meer weg te gaan. Tegenwoordig werkt ze als vrijwilliger voor de organisatie en heeft ze verschillende taken zoals de coördinatie.

Essentie lezing
“De eerste lezing die ik volgde daar kwam meteen een gedachte in naar voren. Het ging erover hoe je een karakter vormt. Dit was de essentie van mijn opleiding tot maatschappelijk werker. Ik vond dat interessant. Toen ben ik verder die lezingen gaan bijwonen. Het zijn eigenlijk een soort puzzelstukjes en door de jaren heen wordt dat steeds meer een beeld. Dan zie je hoe alles verbonden is, ” legt Van der Tak uit.

Persoonlijk
Theosofie is een wijsheid waarbij veel facetten komen kijken. Voor de een kan het religieuze aspect belangrijk zijn, terwijl voor de ander het filosofische aspect belangrijker is. Van der Tak: “Voor mij persoonlijk is het de filosofie en de praktische filosofie wat me het meest aanspreekt. Theorieën moeten kloppen met de praktijk. Daarnaast moet het ook wetenschappelijk kloppen. Het moet een doel hebben. Wat ik het mooie vind aan de theosofie is dat het allemaal een beeld is. Het kan niet zijn dat het een wel klopt en de ander niet.”

Interessegebieden
In haar omgeving had ze weinig mensen die net zo dachten als zij. Waar zij al vrij vroeg met diepgaande zaken bezig was, waren de mensen in haar omgeving dat niet. “Ik werd altijd heel serieus gevonden en heel ethisch verantwoord.”

Van der Tak heeft altijd interesse gehad in de mens en in het leven. Ze vertelt hierover: “Het was een interesse die ik had, maar waar ik wel mij altijd alleen in voelde staan. Waar ik me soms ook wel alleen in voelde staan. Toen ik hier kwam werd alles zo duidelijk met woorden uitgelegd. Het was meer een gevoel, een idee. Bij The Theosopical Society werd zo concreet en tastbaar. Dat was voor mij een hele ontdekking. Dat er mensen waren die hetzelfde denken en ethiek en waarde hebben.”