Ons eetpatroon moet drastisch veranderen om een dalende levensverwachting en blijvende schade aan het milieu te voorkomen. Zo zouden we in 2050 wereldwijd meer dan 50% minder rood vlees moeten eten en tweemaal zo veel groente en fruit. Dat blijkt uit het onderzoek dat afgelopen week werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift ‘The Lancet’.

In een artikel van de NOS gaf voedseldeskundige Guido Camps al aan dat het maar de vraag is of de politiek zich hiermee durft te bemoeien. Daarnaast vertelde hij dat hij niet weet wat de politiek anders zou kunnen doen. “Als je kijkt naar het preventieakkoord en het klimaatakkoord zien we dat de politiek worstelt met ingrijpen.” (Bron: NOS)

Cynthia Pallandt (kandidaat Provinciale Staten Noord-Brabant voor de PvdD) vertelt waarom het belangrijk is om vanuit de politiek wel meer maatregelen te nemen op het gebied van milieu en duurzaamheid: “De uitkomsten van dit onderzoek zijn geen verassing voor de Partij voor de Dieren. Het aannemen van een passieve houding hierin als overheid is niet meer te verantwoorden.”

Het is lastig om harde regels op te leggen en mensen zomaar iets te verbieden. Maar volgens Cynthia is het een stuk haalbaarder om mensen te stimuleren verantwoorde keuzes te maken in hun eetpatroon: “ We kunnen gebruik maken van een financiële stimulans. Beloon duurzaam en gezond gedrag en belast vervuilend gedrag meer. Door voorkeur te geven aan regionale landbouw hoeft voedsel niet de hele wereld over te vliegen voordat het op je bord ligt.”

De PvdD probeert ook een totaalverbod op kindermarketing te krijgen: “Je ziet op jonge leeftijd de gevolgen van de ongezonde levensstijl al zichtbaar worden. Kinderen moet je juist stimuleren om gezonde keuzes te maken.”

Het overgrote deel van de bovengenoemde maatregelen is nog niet doorgevoerd. Pallandt weet wel waarom: “Er is grote tegenwerking vanuit andere partijen die meer kortetermijnbelangen naleven. Economische belangen wegen helaas vaak zwaarder dan die van de gezondheid van mens, dier en de aarde.”

Naar aanleiding van de uitkomst van het onderzoek heeft kamerlid Eva Akerboom (PvdD) een debat aangevraagd in de Tweede Kamer. Maar de PvdD was de enige partij die dit onderzoek belangrijk genoeg achtte om over te debatteren. De partij hoopt daar met een film over veganisme verandering in te brengen en mensen voor een bewustere levensstijl te laten kiezen. Op 9 maart vindt de première van de film ‘PowerPlant’ plaats in Brabant.