Ieder jaar worden honderden kinderen met een migratieachtergrond door hun ouders achtergelaten in het land van herkomst. Tweede Kamerlid Kathalijne Buitenweg (Groenlinks) wil met een debat vaart zetten achter de zoektocht naar een oplossing voor deze kindachterlatingen.

Hoewel Kathalijne Buitenweg geen formele cijfers heeft, weet ze dat het probleem honderden kinderen per jaar betreft: “Het gaat om kinderen die hier opgroeien en teruggestuurd worden naar het land van herkomst. Vaak gebeurt dat onder het mom van een vakantie. De ouders laten het kind achter bij familieleden en reizen zelf terug naar Nederland. Dat gebeurt om allerlei redenen: om een kind uit te huwelijken, omdat er opvoedingsproblemen zijn en de ouders willen dat het kind strakker wordt grootgebracht of om verwestering van het kind tegen te gaan.”

Teken van leven
Vooral bij jonge kinderen is het moeilijk om na te gaan of ze door hun ouders zijn achtergelaten. “Jonge kinderen kunnen zelf niet aan de bel trekken”, legt Buitenweg uit. “Oudere kinderen kunnen vaak via sociale media een teken van leven geven, jonge kinderen kunnen dat niet of pas jaren nadat ze zijn achtergelaten.”

Minister Dekker (Rechtsbescherming) komt in april met een plan om kindachterlatingen tegen te gaan. “Ik wil dat daar vaart achter komt”, zegt Buitenweg. “Vaak hebben docenten het gevoel dat er iets niet pluis is – bijvoorbeeld dat het kind niet op vakantie wil. Docenten weten vaak niet waar ze met hun zorgen terecht kunnen. Los van de maatregelen wil ik dat we gezamenlijk onze verantwoordelijkheden nemen, dat het probleem en de signalen ervan bekend worden op scholen.”

De datum van het debat is nog niet bekend. Buitenweg wil dat het debat zo snel mogelijk plaatsvindt, zodat er vóór de zomervakantie een plan op tafel ligt.