Data delen om de leefkwaliteit van je wijk te verbeteren: in een geplande wijk in Helmond moet het werkelijkheid worden. In Brainport Smart District reageert de straatverlichting op je smartphone en kunnen sensoren in het riool je gezondheid analyseren.

In de wijk van de toekomst zal ook een Living Lab verschijnen voor honderd inwoners. Zij kunnen via sensoren in hun huis extra data delen, in ruil voor korting op de huur. Details daarover zijn nog niet bekend. Peter Portheine, programmadirecteur van Brainport Smart District, legt uit dat de deler de regie houdt over wat er met zijn data gebeurt: “De eigenaar heeft zeggenschap over zijn eigen data en de vereniging van dataeigenaren bepaalt hoe die gebruikt wordt. Die vereniging is gebonden aan de geldende privacywetten, zoals de AVG.”

Duurzaam en energieneutraal
Het delen van data moet in de eerste plaats de wijkbewoners zelf dienen. “Een van onze belangrijkste doelen bij dit project is ontdekken in welke mate de waarde van de data die mensen delen bij henzelf terugkomt”, licht Portheine toe. “Oftewel: in hoeverre heeft het delen van jouw data nut voor jezelf? Dat willen we uitzoeken.”

Niet alleen het slimme gebruik van data maakt Brainport Smart District de wijk van de toekomst. Zo worden de huizen van duurzame materialen gebouwd en zal een deel daarvan energieneutraal zijn. In grote moestuinen moeten de bewoners tot 30 procent van hun eigen voedsel kunnen verbouwen. De bouw van de eerste huizen staat gepland voor 2020.