Hij is de afgelopen jaren al meerdere keren gespot in Groningen en Twente, maar nu blijkt de wolf écht terug in Nederland te zijn. Vanuit Oost- en Zuid-Europa heeft hij de afgelopen jaren, onder beschermde status, een comeback gemaakt naar West-Europa.

Dat vindt Hugh Jansman, ecoloog aan de Universiteit Wageningen, goed voor de Nederlandse natuur. ”De wolf is echt een aanwinst. Jaarlijks schieten we in Nederland ruim vijftig procent van de reeën en zwijnen af, alleen maar om de overpopulatie te beperken. Daar kan de wolf nu voor ons wat aan doen.” Aan de hand van zogenaamde markers doet Jansman onderzoek naar de wolven in Nederland. “Via keutels, DNA-swaps en pootafdrukken houden we de individuen in de gaten. Momenteel hebben we in Nederland drie wolven rondlopen: een paartje op de Veluwe en één wolf iets ten zuiden van de Veluwe.”

Leo Linnarzt, ecoloog bij ARK Natuurontwikkeling, deelt het enthousiasme van Jansman. “Hartstikke mooi dat het dier terug is”, vertelt hij uitgelaten. Volgens Linnarzt is de wolf een natuurlijke vijand voor veel dieren en biedt hij als top van de voedselketen ook kansen voor andere dieren. “Wolven pakken de gehele zomer bijna iedere dag een prooi die voor aaseters een goede bron van voedsel is.”

Territoriaal gedrag

Wolven zijn van nature groepsdieren en trekken rond in hun leefgebied. Volgens Linnarzt is er in Nederland genoeg ruimte voor de wolf: “Een wolf heeft ongeveer driehonderd vierkante kilometer nodig als territorium. Zolang er genoeg prooidieren zijn -reeën en zwijnen- redt hij het wel. Maar juist omdat wolven zo territoriaal zijn, zullen er ook nooit extreem veel wolven in Nederland zijn”, meent hij. “Op dat gebied is de wolf de grootste vijand voor zichzelf.”

Uit onderzoek van Wolven in Nederland (2012), een samenwerkingsverband waar onder meer Natuurmonumenten en de Zoogdier Vereniging Nederland deel van uitmaken, wordt gesteld dat er in Nederland genoeg ruimte is voor zestien roedels wolven.

Potentiële wolventerritoria in Nederland. Bron Wolveninnederland.nl

Het territoriale gedrag van de wolf heeft ook een positieve invloed op prooidieren meent Jansman. “Kijk, wolven hebben een fantastische rol in de gedragsbeïnvloeding van veel prooidieren. Zodra ze doorhebben dat de wolf zich ergens gevestigd heeft, proberen ze die gebieden te vermijden. De dieren zijn voorzichtiger en dat kan leiden tot een gezonder leefmilieu.”

Schaapachtig

De familie Tiesselink vertelt in een interview interview met de Volkskrant hoe ze hun schaapjes beschermen tegen de Grote Boze Wolf. Samen met de vrijwilligers van ‘Wolfencing’ plaatsten ze een omheining rondom hun weidegronden. Desondanks het feit dat de wolf een beschermt dier is en een agrariër bij een gedood schaap een financiële vergoeding krijgt, meent Jansman dat er wel degelijk voorzorgsmaatregelen genomen mogen worden. “De hekken zijn vooral nodig om ervoor te zorgen dat de wolven niet opnieuw terug blijven komen om schapen te grijpen. Schapen zijn namelijk de makkelijkste prooien die er te vinden zijn, zelfs mensen kunnen er met hun blote handen een pakken,” legt Jansman uit.

Colinda Vergeer is voor Staatsbosbeheer werkzaam in natuurgebied ‘De Maashorst’ en merkt op dat ook zij het belangrijk vindt om schaapsherders tegemoet te komen. “Het verliezen van een dier kan erg emotioneel zijn.”

Lente is gearriveerd in ‘De Maashorst’.

Terug in Nederland

”De terugkeer van de wolf kan even wennen zijn,” merkt Jansman op. “We moeten in Nederland opnieuw leren omgaan met grote roofdieren. Wolven zijn nooit schuw geweest, dat zijn ze geworden door de jacht”, verklaart hij. ”Het is niet voor niets het eerste gedomesticeerde huisdier van de mens.”

Een wolf loopt door het Groningse Kolham, 2015.

Volgens Vergeer is de wolf namens Staatsbosbeheer van harte welkom in ‘De Maashorst’. Nu hoeven we er alleen nog voor te zorgen dat iedere schaapsherder over een aangenaam hekwerk beschikt, waarna hij – na het schaapjes tellen – rustig kan slapen.