Tilburg – De nationale boekenweek is 23 maart weer begonnen. Een mooie aanleiding om eens uit te zoeken hoe het leesgedrag onder studenten ervoor staat. Want hoe populair is het traditionele boek nog bij ons jongvolwassenen?

Uit eigen onderzoek onder 64 studenten tussen de 17 en 29 jaar blijkt dat voor je plezier lezen nog zeker niet helemaal ‘uit’ is. De opvallendste resultaten worden hieronder weergegeven.

Tekst gaat door onder afbeeldingen.

Het grootste deel van de studenten, bijna een derde, leest één à twee keer per maand een boek. Zo slecht is het dus nog niet met ons gesteld. Van alle boeken zijn romans duidelijk het meest in trek. Wel moet gezegd worden dat driekwart van de onderzochte studenten hoogopgeleid is. Dit zou van invloed op de resultaten kunnen zijn, aangezien uit onderzoek van het centraal planbureau blijkt dat hoogopgeleiden meer en vaker lezen dan middel en lager opgeleiden. Uit ditzelfde onderzoek blijkt ook dat mensen tussen de 20 en 34 jaar het meest digitaal lezen. Daarnaast daalt de hoeveelheid lezers binnen deze categorie het snelst. 12 tot 19-jarigen lezen echter nog minder vaak een boek.

Verontrustend
Roel van Steensel, hoogleraar leesgedrag, onderzoekt lees- en schrijfontwikkelingen in verschillende fasen van de schoolloopbaan. Hij kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om af en toe een boek te lezen: “Lezen is een vaardigheid die je moet blijven oefenen en ook lezen voor je plezier helpt daarbij. De afname van het aantal studenten dat voor zijn plezier leest is, naar mijn mening, een verontrustende trend.”