In het kasteel van Helmond is onlangs een eigenaardige ontdekking gedaan: de schacht van een middeleeuws toilet. In deze stortkoker zijn etensresten en zelfs poep van honderden jaren oud gevonden. Wat kunnen die vreemde vondsten ons vertellen over het leven van de middeleeuwse kasteelbewoners?