We kunnen het ons allemaal nog wel herinneren: het boek over seksuele voorlichting dat je in groep 8 kreeg. Iedereen giechelde om de naakte plaatjes. Ook op het voortgezet speciaal onderwijs wordt er veel aandacht besteed aan seksuele voorlichting. Zo vertelt Biezonderwijs, de stichting voor speciaal onderwijs in Tilburg.

Uit onderzoek van kenniscentrum voor seksualiteit Rutgers en Soa Aids Nederland blijkt dat meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs vaker in aanraking komen met seksueel grensoverschrijdend gedrag dan meisjes op reguliere scholen, 27 tegenover 7 procent.

Pittige onderwerpen
Een van de scholen die Biezonderwijs onder haar hoede heeft is VSO Parcours. Op dit voortgezet speciaal onderwijs zijn twee ‘meidengroepen’, zegt persvoorlichtster van Biezonderwijs, Lobke Kapteijns. “Zij komen bij elkaar onder leiding van een schoolmaatschappelijk werker en een vertrouwenspersoon. Tijdens deze bijeenkomsten worden pittige onderwerpen uitgebreid besproken, zoals seksueel overschrijdend gedrag en het aangeven van grenzen”, aldus Kapteijns.

Traject over sexting
Scholengemeenschap De Keyzer heeft in samenwerking met Sterk Huis een ander initiatief opgezet op het gebied van seksuele voorlichting. Daar hebben leerlingen vrij recent een uitgebreid traject over sexting gevolgd. “We doen dit om ervoor te zorgen dat onze jongeren zich open en veilig kunnen ontwikkelen zodat ze zelfstandig kunnen participeren in de maatschappij”, geeft Kapteijn namens Biezonderwijs aan.

Afgestemd op doelgroep
Anja Hulshoff, directrice van De Bodde: ook een school voor speciaal onderwijs in Tilburg, sluit zich aan bij de woorden van Kapteijns. “Seksuele voorlichting zit gewoon in de leerlijnen die wij hebben opgesteld.” Ze geeft wel aan dat het verschilt met de voorlichting op reguliere scholen. “Het is aangepast aan het begrip en de kennis van onze doelgroep.” Hulshoff zegt dat voorlichting over sexting op dit moment prioriteit nummer één is.