In de gemeente Tilburg valt het tekort aan sociale huurwoningen in vergelijking met andere gemeenten mee. De reden hiervan is omdat er al jaren een samenwerking is met verschillende woningcorporaties om de schaarste zo laag mogelijk houden.

De gemeente wil meer huizen gaan bijbouwen en ook zorgen dat er urgentiewoningen beschikbaar komen. Het aantal mensen op de wachtlijst lijkt wel hoog. Terwijl in werkelijkheid maar een klein deel wat van de wachtlijst actief op zoek is naar een woning.

“Veel mensen staan ook uit voorzorg ingeschreven. Ze zijn dan nu getrouwd en hebben een goede baan maar willen voor het geval dat toch ingeschreven staan zodat ze niet lang hoeven te wachten mocht er ooit iets misgaan”, zegt Chris Faro (senior beleidsadviseur TIWOS).

Wat is nou eigenlijk de rol van Tilburg in het nationale deltaplan waar Federatie Opvang afgelopen week een oproep voor deed?
Chris Faro, legt in het volgende audiofragment uit welke plek zij innemen in de nationale plannen.