Een kleine dosis psychedelica in je lichaam, ook op de werkvloer. Een ver-van-mijn-bed show? Voor sommigen niet. Het zogeheten microdosen is een opkomende trend, overgewaaid uit Amerika.

Microdosing zou helpen bij het stimuleren van creativiteit, maar dient ook als hulpmiddel voor mensen met ADHD, depressie en clusterhoofdpijn. Is dit wel zonder risico’s? Het onderzoek naar microdosing is op dit moment nog in volle gang. Op een paar onderzoeken na is er eigenlijk relatief weinig bekend over dit fenomeen. Dit maakt het voor gezondheidsinstanties dus lastig om advies te geven aan de consument. Eva Ehrlich van het Trimbos-instituut licht dit toe: ‘’We weten nog helemaal niet wat voor effect het heeft op de hersenen om een lange periode kleine doseringen in te nemen.”

Microdosing in de geschiedenis

Er bestaan al decennialang theorieën over de werking van microdosing. Echt overtuigend onderzoek over de effectiviteit is er echter nog niet.

Magic Truffels

Amber* is 26 jaar en doet sinds november zelf aan microdosen met truffels. Ze beschrijft hoe het haar verder heeft kunnen helpen met problemen die ze op dagelijkse basis ervaarde. Amber heeft namelijk ADHD en een lichte vorm van autisme waardoor ze bijvoorbeeld moeite heeft met het uitdrukken van haar gevoelens. “Ik merk dat ik tegenwoordig zonder problemen aan mensen kan uitleggen hoe ik me voel. Ook mijn empathisch vermogen is beter geworden. Het heeft écht mijn leven veranderd’’, zo vertelt ze.

Creatief denken

Ook merkt Amber dat ze creatiever is geworden. “Ik merk dat ik op mijn werk op een creatievere manier problemen kan oplossen.” Ehrlich uit haar twijfels over microdosen voor meer creativiteit. “Misschien moet je accepteren dat je sommige dagen creatiever bent dan andere. Als je het idee krijgt dat je niet kan functioneren zonder deze middelen lijkt mij dat niet heel wenselijk.”

Onderzoek naar LSD

Naast truffels zijn ook andere soorten drugs geschikt voor microdosing. Nadia Hutten onderzoekt microdosing met LSD voor de universiteit van Maastricht.

Bemiddelen

Ehrlich benadrukt hoe het Trimbos-instituut een bemiddelende factor is in dit soort zaken: “Wij zijn niet anti-drugs, maar we zeggen ook niet ‘doe het maar’”. Ze legt uit hoe zij namens het instituut consumenten alleen maar kan adviseren. “Zij mogen dan vervolgens daarop zelf hun keuze baseren.” Toch is Ehrlich er zelf niet van overtuigd dat je veilig kan microdosen. “Daarvoor is er gewoon nog te weinig bekend.”

Natuurlijke stof

The bigger picture, daar draait het volgens Amber om. “Het is niet enkel microdosen dat je problemen gaat oplossen, maar ik denk dat dit een goede vervanging kan zijn van reguliere medicijnen voor bijvoorbeeld mensen met een depressie, omdat het een natuurlijkere stof is.” Ze hoort dan ook positieve reacties van mensen om haar heen die ook aan microdosing zijn begonnen. “Ik zie dat mensen die lang met burn-out klachten hebben gezeten, eindelijk stapjes in de goede richting zijn gaan zetten na het microdosen. Ik vind dit erg mooi om te zien.”

Levenslang

Toch is Amber niet van plan om haar hele leven te blijven microdosen, al heeft ze ook nog geen limiet voor zichzelf opgesteld. “Ik wil er nog mee doorgaan zolang ik het gevoel krijg dat ik er wat van leer.” Ze legt echter uit dat ze het een gedoe zou vinden om hier haar hele leven mee door te gaan. “Ik wil niet mijn hele leven aan de substanties zitten.” Dat laatste lijkt vooralsnog een verstandige keuze. Hoewel de werking van microdosen veelbelovend lijkt, is er nog te weinig onderzoek verricht om de effectiviteit te bewijzen.

Gefocust puzzelen

Om de proef op de som te nemen ondervonden de auteurs van dit artikel zelf hoe het is om een microdosis truffels te nemen.

Microdosing from De Nieuwsredactie on Vimeo.

Ook is geprobeerd om de effectiviteit van het microdosen aan te tonen. Wordt het maken van een puzzel makkelijker?

Concentratietest na microdosing from De Nieuwsredactie on Vimeo.

*Amber is niet haar echte naam. Om privacy redenen is de naam van de geïnterviewde gefingeerd. Haar identiteit is bekend bij de redactie.