Door Cindy Goosen en Sanne de Brouwer

Vanaf het achttiende jaar neemt de politieke interesse toe, zo blijkt uit cijfers van het CBS. De meeste landelijke partijen in Nederland hebben jongerenpartijen en deze gaan behoorlijk anders te werk. 

Volgens Chris Aalberts, politiek journalist, zijn jongerenpartijen slechts ‘praatclubjes’. Wel kunnen ze bestaande partijen oproepen een ander beleid te voeren. “Bij een congres kunnen ze bijvoorbeeld een voorstel doen dat doordruppelt bij de partij. De invloed is heel beperkt. Wel kweken ze nieuw politiek talent en zorgt het voor educatie.”

Trends

Aalberts signaleert wel een trend bij jongeren. “Jongeren zijn trendy. Ze hebben de neiging om te stemmen op wat op dit moment populair is. Zodra bijvoorbeeld Baudet niet meer populair is, zal het aantal stemmen voor hem ook zakken.”

Bovendien legt Aalberts uit dat er bijna geen onderscheid te maken is tussen belangrijke en onbelangrijke onderwerpen voor jongeren. “Als je kijkt naar de woningmarkt, als dat zo doorgaat, dan hebben jullie straks geen koopwoning.” Volgens Aalberts kunnen dus alle onderwerpen in potentie belangrijk zijn voor jongeren.

“Het is niet zo dat jongeren het normaal op Instagram over politiek hebben. De meesten laten politiek voor wat het is in Nederland”, aldus Aalberts.

Politicoloog Daan Jacobs deelt deze mening. Hij vindt ook dat pogingen om jongeren te betrekken bij de politiek vrijwel nooit succesvol zijn geweest. Hieronder gaat hij hier verder op in en legt hij uit waarom we meer vertrouwen hebben in de EU dan in de politiek van ons eigen land.

De jongerenpartij

Nederland telt in totaal 11 jongerenpartijen die voortkomen uit de landelijke politiek. De grootste jongerenpartij van Nederland is die van de SGP, genaamd de SGP-Jongeren. De christelijke partij heeft al ruim 7000 leden aan zich weten te binden.

Arie Rijneveld is nu enkele dagen voorzitter van de SGP-Jongeren. Hij heeft de studie bestuurskunde afgemaakt en naast zijn werk als voorzitter heeft hij een baan als wiskundedocent op het Gomerus College in Gorinchem.

Na jarenlang lid te zijn geweest, is de overgang naar voorzitter zijn wel even wennen. “Het is natuurlijk een hele andere functie”, vertelt hij. “Het brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Je bent het gezicht van de partij en moet het woord van de jongeren goed kunnen verwoorden.”

Vooral dit laatste vindt Rijneveld belangrijk. Volgens hem mag de politiek wel meer onder de aandacht komen bij jongeren. Zijn eigen partij doet volgens hem veel aan werving van leden, maar het kan nog beter.

Hieronder vertelt hij meer over de noodzaak van politieke belangstelling bij jongeren:

Politieke drijfveer

In Den Haag werd een politiek café georganiseerd door de Partij voor de Dieren en hun jongerenorganisatie PINK! Onder andere Christine Teunissen, Eerste Kamerlid, en Joeri Oudshoorn spraken op deze avond. Betrokkenen van de jongerenorganisatie vertellen over waarom ze de politiek in zijn gegaan en over hun toekomstdromen.

PINK! from De Nieuwsredactie on Vimeo.

Werving

Dwars, jongerenorganisatie van GroenLinks, trekt actief jongeren aan. Voorzitter van Dwars Brabant Sinyuan Zhu: ”We organiseren evenementen zoals een politieke pubquiz in de kroeg.” De leden hebben hun handen vol aan het lidmaatschap. ”In het algemeen zijn we er per persoon rond de 8 uur mee bezig. In de tijd van bijvoorbeeld de Provinciale Staten Verkiezingen is dit meer, dan zijn we ook bezig met campagnes en gaan we onder andere flyeren.”

Dwars wil wel degelijk iets bereiken: ”We willen duidelijk maken dat jongeren ook een stem hebben”, aldus Zhu.