Slapen is een schone zaak, maar niet iedereen is ook een schone slaper. Vooral studenten lijken vaak het meest last te hebben van slapeloosheid. De meesten weten wel dat dit komt omdat ze overdag druk zijn, maar veranderen dit niet.

Psycholoog Robert Haringsma herkent deze problemen van de student uit duizenden. “Ik denk dat studenten bij uitstek een heel druk bestaan hebben. Er komt natuurlijk wel een hoop op je af. Aan de ene kant wil je een leuk studentenleven hebben en aan de andere kant heb je ook een studie die snel afgemaakt moet worden.” Het slapen schiet er dus vaak bij in.

Loading...

Loading…

Veel studenten gaan de avond voor een tentamen nog lang door met leren. De avond vantevoren blokken kan af en toe een uitkomst zijn. Eus van Someren, onderzoeksleider op het Nederlands Herseninstituut, zegt dat het toch niet altijd het juiste moment is om belangrijke informatie te vergaren:

“Overdag maken je hersencellen constant nieuwe verbindingen. Dat is een ongelooflijk ingewikkeld biologisch proces, maar het komt erop neer dat je constant bezig bent met informatie te plaatsen. ‘s Avonds zit je hoofd vol met nieuwe verbindingen. Stel dat je die dag al veel informatie tot je hebt moeten nemen, of veel emotionele gebeurtenissen hebt meegemaakt, dan zou het kunnen zijn dat je hoofd te vol zit voor een langdurig studiemoment.”

Slaap is volgens Van Someren een belangrijk proces om de informatie van de dag te sorteren. Een deel van de informatie wordt goed opgeslagen en het andere deel weggegooid. Voor studenten is het dus belangrijk om genoeg te slapen, maar toch lukt dit vaak niet.

Het slaapprobleem is enorm. Volgens Van Someren ervaart 1 op de 10 Nederlanders slapeloosheid. Van Someren doet onderzoek naar welke soorten slapeloosheid er eigenlijk bestaan. Met die informatie gaat het team van Van Someren gericht op zoek naar oplossingen voor de verschillende soorten slecht slapen.

“Ik ben van mening dat de zorg slaap compleet heeft wegbezuinigd. Slapeloosheid is, op angststoornissen na, de meest voorkomende geestelijke stoornis.” Hij spreekt zelfs van een misvatting van sommige clinici over slaap. “De golven die zij op hun beeldscherm zien, worden door hen gezien als ‘slaapgolven’, terwijl die eigenlijk niet automatisch aangeven dat de slapende zich daadwerkelijk buiten westen voelt.”

Dit houdt in dat de beleving van slaap zich niet uit in slaapgolven. Als je iemand wakker zou maken bij het registreren van zulke slaapgolven, geeft twee van de drie gevallen aan dat ze ergens aan dachten. “Soms lijkt het wel dat de stoornis niet bestaat. Slaap wordt naar mijn mening te veel gezien als een luxeproduct, mensen zien het als bijzaak.” Rob de Ron en Koko Beers vertellen hoe je dit minder als bijzaak kan gaan zien.

Er zijn meerdere manieren om je slaapkwaliteit te verbeteren, maar Robert Haringsma is van mening dat het wel lastig is om in de huidige cultuur genoeg rust te vinden:
“Vroeger waren de mensen veel geloviger. Dat gaf houvast waar ons bestaan voor diende. Nu is dat een beetje weggevallen. Het is juist in deze cultuur dat je zoveel mogelijk uit je bestaan moet halen. Dat maakt vaak dat we bijvoorbeeld heel veel afspraken plannen, dat weer kan leiden tot stress. Een cultuur veranderen is vaak heel erg moeilijk, maar je hoeft ook niet een hele cultuur te veranderen om als individu te veranderen. Volgens mij is het best haalbaar om als individu ervoor te kiezen om het wat minder druk te plannen, maar het is een enorme klus om de verwachtingen van een ander te veranderen.”

Het onderzoek van Eus van Someren loopt nog.
http://www.slaapregister.nl/stemming