Eindhovense taxichauffeurs zijn de oneerlijke concurrentie van ondeugdelijke taxi’s, de massa aan regels en de hoge kosten beu. Daarom staakten ze op 17 april. De chauffeurs eisen dat de gemeente Eindhoven haar belofte nakomt en de kwaliteit in de taxibranche gaat verbeteren.

De taxichauffeurs staken, maar dat betekent niet dat er geen taxi te krijgen is. Op de taxistandplaats bij het station staat een twintigtal taxi’s klaar. “Het is een publieksvriendelijke staking”, legt taxichauffeur Marcel van der Heijden uit. “We vervoeren vandaag wel klanten, maar zonder de verplichte daklichten.”

Van der Heijden staat met collega’s Wim de Rood en Hamid Reza bij zijn auto te roken. Ze kloppen andere chauffeurs op de schouder en roepen elkaar bemoedigende woorden toe.

Toegelaten Taxi Organisaties
“Wij staken omdat we het niet eens zijn met het TTO-beleid van de gemeente Eindhoven”, zegt De Rood. De gemeente Eindhoven voerde in september 2017 het systeem van Toegelaten Taxi Organisaties (TTO’s) in. Onder dat systeem mogen taxi’s alleen gebruik maken van officiële taxistandplaatsen als ze aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen.

“De driehonderd TTO-chauffeurs betalen maandelijks twintig euro contributie aan de gemeente”, gaat De Rood verder. “Dat is ruim 70.000 euro per jaar. Volgens de gemeente betalen we om de kwaliteit van de taxibranche te verbeteren, maar we zien er niets van terug.”

Stichting Eindhovense Kwaliteitstaxi (SEK) zet zich in voor het verbeteren van de taxibranche. Vicevoorzitter Ton Hokken erkent de problemen, maar heeft wel vertrouwen in het TTO-systeem. “In Eindhoven is de kwaliteit nog niet genoeg verbeterd. Daar wordt te weinig gehandhaafd. Ik vind het alleen nog te vroeg om te spreken van een succes of een mislukking.”

Taartpuntjes
De Rood rijdt al 35 jaar taxi. Hij weet precies wanneer de problemen begonnen: “De gemeente gaf in 1999 de taximarkt vrij. Er werden veel slechte chauffeurs actief in de stad. De kwaliteit van de branche ging sterk achteruit en de gemeente kreeg spijt van haar beslissing. Ze probeerde de wildgroei terug te dringen door steeds strengere eisen te stellen.”

De concurrentie en de regels raken de chauffeurs diep in de portemonnee. “Hoe meer taxichauffeurs er zijn, hoe kleiner het puntje van de taart wordt”, zegt Van der Heijden. “Op een slechte dag rijd je met vijftig euro naar huis.”

Gebrek aan controle
“De gemeente maakt ons kapot”, roept Reza verhit uit. “Hoe moeten wij geld verdienen? Hoe moeten we leven? Vroeger was een chauffeurspas vijf jaar geldig, nu nog maar één jaar. Ik betaal de gemeente daar ieder jaar 135 euro voor.”

De taxichauffeurs wijten de lage kwaliteit van de branche aan het gebrek aan controle. “De taxibedrijven moeten alles zelf controleren”, zegt De Rood. “Dat is hetzelfde als een slager die zijn eigen vlees mag keuren. Er is geen overzicht.”

De bal is aan het rollen
Anke Strafman, beleidsmedewerker Taxizaken bij de gemeente Eindhoven, meent dat er vooral tijd nodig is om de problemen te verhelpen. “In januari zat ik met SEK en de TTO’s om de tafel en in maart hebben we plannen gemaakt met de wethouder. Er zijn commissies aangesteld en SEK gaat op zoek naar een nieuwe voorzitter. De bal is aan het rollen, al vindt de taxibranche dat het niet snel genoeg gaat. Tussen idee en uitvoering zitten drie maanden. Ik snap dat dit frustrerend is.”

De handhaving binnen de taxibranche verloopt allesbehalve vlot. Het oplossen van problemen is een proces dat enkele weken kost. “Onze buitengewone opsporingsambtenaren kunnen bij kleine problemen onmiddellijk optreden, maar ze hebben niet altijd de bevoegdheid om in te grijpen”, legt Strafman uit. “Deze gevallen worden op een lijst geplaatst. Eens in de twee weken wordt die lijst naar SEK gestuurd, waarna SEK de TTO’s aanspreekt. De TTO’s ondernemen actie en koppelen aan de gemeente terug welke actie er is ondernomen. We doen ons best om dat proces te versnellen.”

Van der Heijden heeft weinig vertrouwen in de belofte van de gemeente. “Elke keer als we iets willen, zegt de gemeente dat er geen geld voor is. Waar is die 70.000 euro gebleven?” Hij gebaart naar de werkzaamheden op de Vestdijk. “Op de Vestdijk misschien?”