Journaliste Lyra McKee werd in Londonderry, Noord-Ierland vermoord toen ze verslag deed van rellen tussen burgers en politie. Het debat over veiligheid en persvrijheid binnen de journalistiek wordt weer aangewakkerd.

Uit onderzoeksresultaten van Odekerken en Brenningmeijer (2017) is gebleken dat 61% van de Nederlandse journalisten weleens bedreigd wordt. Meer dan één vijfde van de journalisten ontvangt maandelijks bedreigingen. 7% heeft elke week te kampen met uitingen van verbaal geweld. Ook heeft bijna één derde van de journalisten de neiging om bepaalde locaties te vermijden. Dit was nog 19% in 2009.

Thomas Brunning, algemeen secretaris van de NVJ, vertelt aan de Volkskrant dat hij zich zorgen maakt. “Door bedreigingen durven journalisten soms niet naar plekken te gaan waar misstanden aan de orde zijn. Maar dat zijn juist de plekken waarvoor de journalistiek bestaat. Het publiek moet weten wat er gebeurt, zodat het weloverwogen politieke keuzes kan maken.”

Toch hebben journalisten het in Nederland goed. Ze hoeven niet voor hun leven te vrezen wanneer ze stukken publiceren. Journalisten op andere plekken in de wereld hebben niet dit geluk. Zij lopen de kans om net als McKee met hun leven te betalen voor een productie.

* van sommige landen is er geen tot weinig data bekend.