Het lerarentekort blijft een groeiend probleem. Het voortgezet onderwijs heeft op dit moment een tekort van 600 volle werkweken. Om het lerarentekort op te lossen, komen er online docenten. Scholen in Gouda en Leiden beginnen er deze week mee.

Hub Kusters is wiskunde docent aan het Sint-Janscollege in Hoensbroek en een van de leraren die zich aangemeld heeft bij Like2Teach, het programma waarmee op afstand les wordt gegeven. Kusters heeft de afgelopen vijf jaar al op het Grotiuscollege in Heerlen gewerkt, waar hij ook kinderen op afstand via een video lesgaf. ‘’Voor sommige vakken waren te weinig leerlingen. Het was dan te kostbaar om daar een docent voor te zetten.’’

Twee klassen lesgeven

Toen het online lesgeven aan het Grotiuscollege een succes bleek, is de school gaan investeren in nieuwe apparatuur. Er zijn toen videoconferentiecamera’s met een scherm op de locatie in Heerlen en Hoensbroek opgehangen. Er is ook geïnvesteerd in software om borden te delen en alle leerlingen kregen een Ipad. ‘’Ik kon mijn eigen klas lesgeven en tegelijkertijd kon de klas uit Heerlen ook op het bord meekijken en luisteren. Daarom was dit een ideale oplossing.’’

Goudse Waarde

Sinds dit schooljaar is Kusters begonnen met het lesgeven van eindexamenleerlingen op de Goudse Waarde in Gouda. De school had problemen met het zoeken naar docenten voor het vak wiskunde en zo kwam Like2Teach met de oplossing. De klas die Hub nu les gaat geven vanuit zijn kamer in Limburg bestaat uit 14 examenleerlingen. ‘’In Heerlen kon ik zelf huiswerk en toetsen afnemen. Bij deze groep is dat niet mogelijk. Daarom is er door Like2Teach een onderwijsassistent ingezet om zo huiswerk te controleren en toetsen af te nemen.’’

Toekomstbeeld

Hub Kusters denkt dat het online lesgeven geen oplossing is voor de toekomst: ‘’Het is van de zotte dat dit moet. Het is een oplossing om het probleem te tackelen, maar het beste is gewoon een docent voor de klas.’’