Door: Fleur Habers

TILBURG – Op 10 september is het Wereld Suïcide Preventie Dag. Op deze dag wordt er stilgestaan bij iedereen die bij het onderwerp zelfmoord betrokken is. Het doel is de taboe rondom zelfmoord te doorbreken, zodat mensen er open over durven te praten.

Cijfers
Het aantal mensen dat een einde aan hun leven maakte in 2018 is gedaald met 5 procent ten opzichte van 2017, blijkt uit cijfers van het CBS. Toch sterven er wereldwijd per jaar 800.000 mensen door zelfmoord. Omgerekend is dit één persoon per veertig seconden. In Nederland sterven er gemiddeld vijf mensen per dag door zelfmoord. Er zijn verschillende hulplijnen opgezet waar mensen terecht kunnen voor hulp en advies.

Positieve blik
113 Zelfmoordpreventie is een van die hulplijnen waarbij mensen met suïcidale gedachten of hun naasten terechtkunnen. 113 streeft naar het terugdringen van het aantal suïcides. Telefonisch of online kunnen mensen 24 uur per dag gebruik maken van de hulplijn. Op dagen zoals Wereld Suïcide Preventie Dag wordt het onderwerp ‘zelfmoord’ wat positiever belicht. Mensen delen hun eigen ervaringen op sociale media en bieden steun aan elkaar. De hashtag #WorldSuicidePreventionDay was trending op Twitter. Evita Bloemheuvel (25), persvoorlichter 113, ziet dit als iets positiefs. ‘’Ik vind deze dag heel hoopvol. Het maakt het thema op een andere manier bespreekbaar. Als ik kijk naar de berichten die gedeeld worden op sociale media, maar ook de artikelen die in de media worden geschreven dan merk je toch dat er wat meer naar verhalen wordt gezocht met een hoopvolle boodschap erin en dat het ook laat zien dat je hulp kunt zoeken’’, zegt Evita.