TILBURG – Kinderen in conflictgebieden krijgen niet de hulp die ze nodig hebben. Slechts 0.14 procent van de ontwikkelingshulp is gericht op psychosociale ondersteuning, terwijl de kinderen juist die steun het hardste nodig hebben.

Hulpverleners van Save the Children luiden de noodklok, omdat zij steeds meer kinderen zien in conflictgebieden die langdurige psychologische hulp nodig hebben. De stress die zij met zich meedragen, kan leiden tot psychologische stoornissen zoals depressies.

Angst en stress

Dorathé van Leeuwen, psychosociaal hulpverlener, vindt het belangrijk dat er meer psychosociale steun komt voor de kinderen.’’ Juist in conflictgebieden is psychosociale hulpverlening hard nodig omdat kinderen opgroeien in een omgeving waar veel onveiligheid en onzekerheid is, waardoor ze voortdurend in angst en stress leven.’’

Verder stelt Dorathé dat stabiliteit en veiligheid ook belangrijk is om een trauma te kunnen verwerken. ’’Er moet stabiliteit en veiligheid zijn voor het verwerken van traumatische ervaringen. Zolang kinderen in stressvolle situaties blijven, kun je niet werken aan trauma’s, maar zal de insteek van psychosociale hulpverlening gericht moeten zijn op het creëren van rust en veiligheid in zoverre dat mogelijk is in een conflictsituatie.’’

Gevolgen van een trauma

Volgens Guido Smeding, psychosociaal hulpverlener, is het percentage  van de ontwikkelingshulp die gericht is op psychosociale steun extreem weinig. ‘’Ik heb ook cliënten die uit conflictgebieden komen of gevlucht zijn. Als je ziet wat voor gevolgen dat heeft voor mensenlevens. Ze kunnen niet normaal aansluiting vinden in de maatschappij.’’ Volgens Guido moet je weten hoe deze mensen opgroeien, functioneren, omgaan met hun emoties en welke angsten ze kennen. ‘’Pas dan kun je deze mensen goed helpen. Als je daar dan zo weinig in investeert, kun je deze hulp niet bieden.”

‘Stop de oorlog tussen kinderen’

Zo’n 420 miljoen kinderen groeien nu op in conflictgebieden. Dat is 1 op de 5 kinderen. Om de kinderen beter te helpen is ‘stop de oorlog tegen kinderen’ het thema van het honderdjarige jubileum.