Uit onderzoek van tijdschrift The Lancet blijkt dat de luchtkwaliteit in Nederland niet goed is. Zo wordt er gesteld dat er een relatie bestaat tussen stikstofdioxide en één op de vijf kinderen die zijn gediagnoseerd met astma. In Noord-Brabant is er veel sprake van veeteelt, wat veel stikstof uitstoot. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de luchtkwaliteit.

In Noord-Brabant leven door de grote landbouwindustrie meer dieren dan mensen. Volgens het CBR wonen er 2,5 miljoen mensen en 6 miljoen varkens. Het wordt al helemaal scheef bij de kippen: 27,7 miljoen. D66 heeft eerder deze week al aangegeven de veestapel te willen halveren. “Van de schadelijke stikstofuitstoot binnen Nederland is ongeveer zeventig procent afkomstig van de landbouw en de intensieve veehouderij’’, zei D66-Kamerlid Tjeerd de Groot daarop tegen het AD.

Stikstof moet omlaag
Het Longfonds erkent dat er een benoemenswaardige overeenkomst bestaat tussen landbouw en astma. Zij wijzen op een Veehouderij en Gezondheid Omwonenden-onderzoek (VGO), dat wordt uitgevoerd door de Universiteit van Utrecht, het RIVM, Wageningen UR en Nivel. “Dit onderzoek toont aan dat er in de omgeving van intensieve veeteelt meer longontsteking en daling van de longfunctie voorkomt. De landbouw is een grote bron van uitstoot van stikstof en dat zou omlaag moeten.”

Landbouw mag niet de dupe worden
Harm Wiegsma, voorzitter van het Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) durft niet te zeggen of er strengere maatregelen zullen worden genomen jegens de landbouw: “Ik hoop wel dat ze verstandig zijn. De depositie ligt in Nederland lager dan in het buitenland. Dat houdt in dat als je de depositie in Nederland op nul zou brengen, het alsnog overwaait vanuit het buitenland. Het is goed dat er een beleid komt, maar om zoiets te regelen moet je een internationale regelgeving hebben en geen nationale.”

Hij is dan ook geen voorstander van het plan van D66 om de veestapel te halveren. Hij vindt het een naïef idee. Zo verwacht hij dat de grotere veehouderijen naar het buitenland zullen vertrekken waardoor Nederland alsnog te maken heeft met de depositie van die bedrijven omdat die stoffen blijven overwaaien. Daarbij verwacht hij dat dit plan desastreuze gevolgen zal hebben voor de familiebedrijven: “De bedrijven hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd om aan de voorwaarden te voldoen. Uiteindelijk komt het er op neer dat de wetgeving ‘onderuit’ is gegaan, de landbouw kan je niks verwijten. De staat moet dan ook niet gek opkijken dat als dit plan doorgaat, er flinke schadeclaims kunnen volgen.”

Stikstof
Stikstofdioxide is een gas dat van nature niet dominant in de lucht voorkomt. Het meeste van het gas wat in de lucht hangt is van het menselijk handelen; zo speelt het verkeer, de industrie en de landbouw een grote rol. Stikstof dringt door tot in de luchtwegen en het inademen van dit gas heeft een sterke relatie met verminderde longfuncties.