Sinds donderdag heeft Nu.nl een online platform opgestart speciaal voor kinderen. Nujunior.nl richt zich op kinderen en hun interesses. Het idee van nu.nl blijft, maar er zijn een aantal aanpassingen gedaan om het aantrekkelijker te maken voor kinderen.

Speelser en begrijpelijker
De website, genaamd nujunior.nl, is wat speelser dan de normale website. Daarnaast zijn de nieuwsberichten in een begrijpelijkere taal geschreven. Lotte keizer is redacteur bij zowel nu.nl als nujunior.nl. “Nu.nl is eigenlijk voor volwassen mensen, toch merken wij dat wij veel jonge bezoekers hebben. Wij hebben daarom besloten nujunior.nl op te richten.”

Concurrentie
Ondanks dat er al vrij veel platformen zijn voor jongeren, ziet de redactie van nu.nl dit niet als concurrentie. Lotte: ‘Wij willen andere platformen, zoals het NOS Jeugdjournaal, niet vervangen. Wij zijn een toevoeging voor de kinderen, geen vervanging. Daarnaast werken wij vooral met tekst, waarbij zij vooral werken met video.”

Dot
Nujunior.nl heeft er ook een nieuwe mascotte bij: Dot. De mascotte is afgeleid van het logo van nu.nl. Ook is er een speciale strip over Dot. “Door de toevoeging van Dot, meer kleuren op de site, foto’s en een aangepaste vormgeving proberen wij de kinderen aan te trekken. Wij hopen kinderen hierdoor enthousiast te maken en nog meer aan te sporen nieuws te gaan lezen.”