Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) constateert in tien jaar tijd een verdubbeling van de daklozen in Nederland. Ook laat het CBS zien dat vorig jaar een op de drie daklozen tussen de 18 en 30 jaar was. Paul Blokhuis van Volksgezondheid liet vorige maand in een reactie op Twitter weten: ‘’Ik schrik erg van deze cijfers. Dit is een trend die we absoluut moeten keren.’’

Veroorzaker

Het kabinet startte vorige maand een proefdie ervoor moet zorgen dat eind 2021 geen enkele persoon tussen de 18 en 27 jaar in een opvang of op straat hoeft te leven.Dit omdat erop dit moment ruim 12.500 daklozen tussen de 18 en 30 jaar zijn. Deze leeftijd is relatief jong. De woningnood en de hoge huurprijzen eisen vaak het eerst zijn tol bij jongeren en studenten. De wél betaalbare huurwoningen zijn, tenzij iemand jaren op een wachtlijst heeft gestaan of urgentie heeft, vaak niet beschikbaar.

‘’Opvanghuizen in Nederland zijn overvol.’’Vertelt Menno de Boer, Corporate Communicatiebij leger Des Heils Nederland. ‘’Gemiddeld komen daklozen in Nederland pas na dertien maanden in aanraking met een huurwoning waar ze ook daadwerkelijk kunnen wonen. In deze dertien maanden zitten ze bijvoorbeeld bij ons omdat de meesten geen sociaal netwerk hebben. Doordat we hierdoor ‘vaste inwoners’ krijgen, moeten we soms tot vaak mensen buiten laten staan omdat we gewoon niet genoeg bedden hebben. Dit is voor ons een lastige situatie, omdat mensen ‘buitensluiten’ niet iets is waar wij voor staan.’’

Streven naar

‘’Om het grootste deel van alle daklozen op te vangen hebben we op Prinsjesdag gepleit voor 40.000 woningen. Met pleiten houden we niet op want het is écht nodig en we willen niemand op straat laten staan. Zeker niet wanneer de jonge daklozen steeds meer wordt herkend als grote groep bij het LDH.’’, aldus de Boer.