Burn-outs onder jongeren zijn een groeiend probleem. Door talloze factoren neemt de druk toe op deze groep. Denk aan het leenstelsel, druk om te presteren vanuit school en financiële problemen. 

Ervaring met een burn-out

In deze productie wordt onder andere de angstige, gestreste kant belicht van een burn-out. Bram Keeris, een student die kampte met het psychische probleem, vertelt zijn ervaring.  Studentenpsycholoog Marco de Wind vertelt wat een burn-out doet met je en wat je moet doen als je een burn-out hebt.

We moeten duidelijker zijn met wat we bedoelen

Zoals De Wind in de video vertelt, het labeltje burn-out geef je niet zomaar. We spraken met Jeanette van Rees, voorzitter sectie studentenpsychologen van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Zij vindt dat media al snel onjuiste informatie over psychische problemen berichten.

De term

Een burn-out heeft geen officiële diagnose en dat maakt het volgens haar zo moeilijk om erover te schrijven. ,,Dat is het probleem”, legt ze uit. ,,Mensen gebruiken de term, maar kijken niet naar wat het is. Wat is een dipje? Wat verstaan we onder ‘depressief’?” Het is volgens haar een populair woord, ‘burn-out’. ,,Volledig uitgeput ben je pas als je ongeveer een jaar lang overspannen bent geweest. Somber voelen is iets heel anders.”

We doen de mensen die serieuze problemen hebben tekort, geeft Van Rees aan. ,,Mensen roepen maar wat en daar moeten ze mee oppassen.” En niet alleen op het gebied van burn-outs. ,,Het is net zoiets als zeggen dat je autistisch bent. Je wilt mensen niet benadelen.”

Onderzoeken

Volgens Van Rees definieert bijna niemand wat ze precies bedoelen. Van Rees: ,,Neem bijvoorbeeld de onderzoeken naar stress onder jongeren en uit welke vragen zo’n enquête bestaat. Stress kan ook gewoon gezond zijn. Pas wanneer de balans van het energie krijgen en geven verstoord raakt, wordt het ongezond.” Het onderzoek over depressieve jongeren in Zwolle is daarvoor het perfecte voorbeeld volgens haar. Zo zou in Zwolle bijna 20 procent van de studenten weleens serieus nadenken over zelfmoord, bleek vorig jaar. ,,Het verschil tussen de gedachte ‘heeft het leven nog wel zin?’ en ‘hoe zou ik er een eind aan kunnen maken?’ zijn te groot om te kunnen zeggen dat één op de vijf studenten daar kampt met depressieproblemen.”

Alhoewel het aantal jongeren dat psychisch ongezond is blijft stijgen volgens cijfers van het RIVM, vindt Van Rees dat er al veel vangnetten zijn voor de jeugd. ,,Neem de slb’ers op hogescholen en studentdecanen op de Universiteit. Er worden genoeg maatregelen genomen.” Bang dat jongeren massaal hulp gaan zoeken en er weinig plek overblijft voor studenten die écht kampen met problemen, is Van Rees niet. ,,Wanneer iemand überhaupt de stap heeft genomen om naar een psycholoog te gaan, kunnen we vaststellen dat er écht iets aan de hand is.”

Coalitie-Y manifest

Om op te komen voor deze groep is Coalitie-Y manifest in het leven geroepen. Dit manifest vecht voor een samenleving waarin iedereen elkaar rust en ruimte gunt. Ze willen dat jongeren zich kunnen ontwikkelen en hun verantwoordelijkheid kunnen nemen. Zo moet er een samenleving komen die recht doet aan iedere generatie, nu en in de toekomst. Dit manifest is onder meer getekend door DWARS, jongerenorganisatie van GroenLinks.

Op Twitter spreken ze zich al groots uit over verschillende onderwerpen.

In een podcast met Wouter Ubbink, student in Utrecht en voorzitter van DWARS, komen verschillende stressfactoren onder jongeren aan bod.

Cijfers en feiten

Loading...

Loading…