Het tekort aan geneesmiddelen in Nederland gaat dit jaar opnieuw verdubbelen. Al sinds 2010 neemt het aantal tekorten flink toe. Waarom is er in Nederland tekort aan medicijnen?

 

De geneesmiddelprijzen zijn de afgelopen jaren flink gedaald. De Nederlandse zorgverzekeraars spelen de fabrikanten momenteel tegen elkaar uit, waardoor de prijs steeds verder daalt. Hierdoor zijn de prijzen in Nederland veel lager dan in vergelijkbare Europese landen. Wilbert Bannenberg, farmaceutisch consultant: “De Europese landen zijn in de afgelopen jaren steeds afhankelijker geworden, aangezien zij zelf niks meer produceren. Bijna alle landen in Europa hebben momenteel tekorten. Door de scherpe concurrentie op de geneticamarkt worden de medicijnen aan de hoogste bieder verkocht.” Door de lage prijzen in Nederland trekken fabrikanten dus eerder naar het buitenland.

 

Loading...

Loading…

 

Ontstaan tekorten

De meeste werkzame stoffen in medicijnen komen uit China en hierdoor is Europa erg afhankelijk geworden van de Aziatische medicijnenmarkt. Door deze afhankelijkheid is de medicijnenhandel erg kwetsbaar geworden.  Wanneer daar een fout in dit productieproces plaatsvindt, stokt de productie direct. Aangezien deze landen de enige producenten zijn, zullen de gevolgen meteen voelbaar zijn.

Generiek
Een generiek medicijn mag pas op de markt gebracht worden ná het verlopen van het octrooi op het oorspronkelijke merkgeneesmiddel. Generiek betekent ook wel merkloos. Een generiek geneesmiddel dezelfde werking heeft als het origineel alleen krijgt hetzelfde medicijn een andere naam. Tussen deze medicijnen proberen apothekers vaak te wisselen wanneer één medicijn niet beschikbaar is.

Het geneesmiddelentekort heeft ook zijn gevolgen voor de burger. Jessica Hagenaars vertelt haar persoonlijke verhaal over hoe haar zoon Sami heeft complexe medicijnen nodig. Door het huidige tekort levert dit het gezin problemen op.

 

Plannen minister Bruins

Minister Bruins van Medische zorg en Sport presenteerde eind september een plan om de productie van medicijnen weer terug te halen naar Europa. De Franse minister van gezondheid bepleitte zelfs om de gehele productie van grondstoffen en geneesmiddelen naar Europa te halen. Volgens apotheker Joost Lüers zitten hier aardig wat haken en ogen aan. “Produceren in China is een stuk goedkoper dan in Europa, aangezien de lonen daar een stuk lager liggen. Daarnaast is de regelgeving daar ook een stuk soepeler. Een fabriek in Nederland zal aan veel strengere eisen moeten voldoen. De productie naar Europa halen is dus wel realistisch, maar de geneesmiddelen zullen wel duurder worden.”

Een ander plan wat minister Bruins onderzoekt is het aanleggen van medicijnvoorraden. De grote vraag hierbij is ‘Waar moet de voorraad dan liggen?’. De meeste apothekers hebben nu een voorraad van hooguit een maand.

Andere oplossingen

Minister Bruins wil niet dat de patiënt extra gaat betalen. Wilbert Bannenberg weet niet of dit mogelijk is. “Er zal hoe dan ook meer betaald moeten worden voor de (te) goedkope medicijnen, waardoor meer fabrikanten bereid zijn om te produceren. De pet gaat nu rond wie dan wel bereid is om meer te betalen”, aldus Bannenberg

Apotheker Fons van Nunen heeft zijn eigen idee hoe het medicijntekort op te lossen is. In het audiobestand hieronder vindt u zijn uitgebreide visie.