In mei 2019 zette de Raad van State een streep door het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dit blijkt uit een persrapport dat de Raad op hun eigen website heeft geplaatst. “De Nederlandse overheid startte het programma in 2015 om de stikstofproblematiek aan te pakken”, volgens een artikel in De Stentor.

Gemaakt door Fleur Weterings en Nemo Schillemans.

Waarom letten op stikstof uitstoot?

De Raad van State oordeelde dat de kwetsbare natuur met dit stikstofbeleid uit 2015 onvoldoende beschermd is in Nederland. Dit blijkt uit een artikel van de Volkskrant. “Met name zeldzame plantensoorten nemen in aantal af, waardoor vogels en insecten die daarvan afhankelijk zijn uit de gebieden verdwijnen.”

Een streep door de PAS

Een aantal verschillende natuurorganisaties vonden dat het programma niet volledig deugde. Dit gezien er diverse aannames in werden gedaan en deze schadelijk zijn voor de natuur, blijkt uit een informatiefilmpje in AD. “De organisaties kaartten deze bezwaren aan en met succes.” Op 29 mei bepaalde de Raad van State in een zitting dat er een streep gaat door de PAS. “Dit heeft als gevolg dat verschillende projecten nu stil liggen.”

Ter verduidelijking staat hieronder nog een beknopte audio uitleg naar aanleiding van de video uitleg van het AD:

Nederland kent ruim 160 Natura 2000-gebieden. Hieronder vind je een kaart met alle Noord-Brabantse gebieden volgens rijksoverheid:

De heide in beeld

De stikstofproblematiek veroorzaakt onder anderen grote problemen in heiden in Noord-Brabant. Boswachter Erik Schram van Staatsbosbeheer legt in onderstaande video uit wat de zichtbare- en niet zichtbare problemen zijn in het gebied Heeze-Leende.

Urinoir voor varkens

Boer Kees Scheepens uit Oisterwijk heeft een systeem ontwikkeld waarmee hij op zijn boerderij de stikstofuitstoot sterk verminderd. “Ik ben bezig om mijn varkens een urinoir aan te bieden. In dat urinoir wordt alleen geplast. De plas komt op deze manier niet meer bij de poep”, zegt Kees. Wanneer ontlasting bij elkaar komt, vindt er een chemische reactie plaats waardoor ammoniak ontstaat. Ammoniak is een stikstof verbinding die vanuit de landbouw zorgt voor 42 procent van de stikstof. Dit beschouwen we als de reactieve stikstof die we op dit moment in Nederland vaststellen, volgens Kees. “Dit is mijn eigen uitvinding. Het heeft mij ongeveer zes jaar gekost om de financiering rond te krijgen, om deze innovatieve uitvinding – waar ik zelfs een patent op heb gekregen – te gaan uitproberen.”

In onderstaande audio legt hij uit hoe het systeem exact werkt:

Toekomst in Noord-Brabant

Uit een artikel van de Volkskrant blijkt dat Johan Remkes, voorzitter adviescollege Stikstofproblematiek, een voorstel adviseert voor herstel en versterking van Natura 2000-gebieden. Provincie Noord-Brabant meldt dat ze met het kabinet gaan kijken wat ze gaan doen met het advies van Remkes. Er is gezorgd dat de PAS is afgekeurd. Nu moet er een nieuw programma worden bedacht. De focus ligt nu op de stikstofuitstoot terugdringen en de natuur zo snel mogelijk verbeteren. Volgens de provincie is het advies heel duidelijk, maar het blijft slechts een advies.