BANDUNG – Er werd de afgelopen dagen massaal gedemonstreerd tegen controversiële wetsvoorstellen in Indonesië. Mas* (18) ging met medestudenten, burgers en feministen de straat op, met als doel dat de veertien conceptwetten niet worden doorgevoerd. 

‘’De demonstratie begon gemoedelijk, tot de politie ons met water ging bespuiten. Toen sloeg alle angst die ik voelde om in boosheid. Het traangas – dat trouwens over de datum was, en daarom extra schadelijk voor de gezondheid – brandde enorm in onze ogen. We smeerden tandpasta om onze ogen tegen het brandende gevoel’’, vertelt Mas.

Wat is er precies aan de hand in Indonesië?

Loading...

Loading…

Overspelwetgeving
Mas identificeert zichzelf als biseksueel en heeft ook veel vrienden die LGBTQ zijn. Omdat het homohuwelijk verboden is in Indonesië, zou de nieuwe wetgeving hem direct in gevaar kunnen brengen. Het Indonesische volk – overwegend islamitisch – is de laatste jaren een stuk conservatiever geworden, zo stelt Mas: ”Daarom denkt het parlement dat ze burgers wettelijk moeten beschermen tegen amoreel gedrag dat God verbiedt, zoals overspel. Maar dit zou absurd zijn; waarom zou de overheid zich met een privékwestie tussen individuen bemoeien?Ongehuwde stellen riskeren maandenlange gevangenisstraffen en kunnen een boete krijgen van tien miljoen rupiah (omgerekend ongeveer €645, red.). Burgers kunnen zelfs rapporteren als mensen overspel plegen en seks buiten het huwelijk strafbaar maken. Deze vorm van hypocrisie zou het aantal huwelijken met en/of tussen minderjarigen in Indonesië kunnen verhogen. Dit is krankzinnig!’’

De politie waakte bij de demonstraties. Mas*

Publieke schreeuw
De kracht van sociale media komt volgens Mas tijdens de demonstraties naar voren. Zowel vrienden als onbekenden deelden online massaal foto’s en video’s van de demonstraties. Studenten in grote en kleinere steden gingen in groten getale de straat op – ondanks dat sommige universiteiten dreigden deelnemers te schorsen of zelfs van de universiteit te sturen. ‘’We waren bang, maar de solidariteit en het gevoel van saamhorigheid tussen demonstranten nam de angst weg. We hopen dat onze publieke schreeuw ervoor zal zorgen dat de wet niet wordt aangenomen’’, zo spreekt hij hoopvol.

Diepgeworteld
‘’We kunnen meestal best vrij leven, maar sentimenten betreffende LGBTQ-kwesties, feminisme en overspel zijn behoorlijk sterk. Deze diepgewortelde gevoelens worden normen, en normen tracht de overheid te reguleren middels wetgeving. De afgelopen jaren is ons land economisch gezien gegroeid, hebben we diplomatiek gezien een sterkere positie verworven en daarom zouden we ook op sociaal vlak beter moeten weten’’, concludeert de Javaan.

Studenten gingen massaal de straten op. Credit: Mas*

*De naam van de geïnterviewde is wegens zijn persoonlijke veiligheid gefingeerd. Zijn echte naam is bij de redactie bekend.

Loading...

Loading…