Op een regenachtige dag werd vandaag in Breda een kleurrijke muurschildering onthuld. Een klein gezelschap en wethouder Paul de Beer waren erbij. 

De aanleiding voor deze muurschildering is de Maand van de Geschiedenis, die dit jaar in het teken staat van genderverschillen. Achter dit thema wordt een vraagteken geplaatst: Zij/Hij? Met dat vraagteken wordt de vraag gesteld wat die tegenstelling vandaag de dag nog betekent. Het vraagtegen verwijst naar de boodschap dat gelijkheid nog steeds niet vanzelfsprekend is. Bijzondere verhalen uit de geschiedenis worden in deze maand verbonden met de actualiteit.

Maria van Antwerpen, geboren in de straat waar de muurschildering te bewonderen is, nam in de 18e eeuw dienst in het leger als Jan van Ant. Ook huwde ze twee keer met een vrouw. Maria trad driemaal in dienst als soldaat, verkleed als man. Dit verhaal past goed bij de jaren ’70 van de vorige eeuw, toen de eerste vrouwen werden toegelaten tot de Koninklijke Militaire Academie. Vanuit daar wordt er gekeken naar het heden, waar de stereotype tegenstelling Zij/Hij de werkelijkheid geen recht toedoet. Daarom geeft Breda tijdens deze maand de Bredase LHBTI-gemeenschap een gezicht. Dat is tevens niet de eerste keer, want in deze stad werd vorig jaar het eerste paspoort zonder geslachtsaanduiding uitgegeven.

De schildering is gemaakt door het Spaanse kunstenaarsduo Tweemuizen.