Het theaterseizoen is inmiddels in volle gang, de miljoenennota is bekend en daarmee worden er ook nieuwe plannen gemaakt voor de cultuursector. De Kunstraad van Amsterdam wil meer focus op diversiteit vanuit de gemeente. The Post Online merkte het op in hun wekelijkse podcast en zijn niet te spreken over de ‘doctrine van inclusie en diversiteit’.

 De Kunstraad van Amsterdam geeft naar eigen zeggen gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente. In het advies spreekt de raad zich uit over het gebrek aan diversiteit binnen de culturele wereld. Zo zouden er te weinig mensen van kleur werken in de sector en wordt vooral het publiek aangesproken dat de weg naar cultuur al weet te vinden.

“Kunst is nu voor een exclusieve groep, de anderen worden buitengesloten.” De Amsterdamse raad wil een radicale versnelling. “Vrijheid van meningsuiting wordt soms gebruikt om minderheden buiten te sluiten en dat is niet iets dat Amsterdam wil.”

TPOdcast cynisch en kritisch over advies
Bert Brussen en Roderick Veelo maken samen een wekelijkse podcast over actuele zaken voor The Post Online. Brussen reageerde in hun podcast cynisch op het advies van de raad. “Als je een mening hebt die iets buiten de deugpaden wijkt, voelen mensen zich heel snel gekwetst en bedreigd. En ja, dan kunnen we geen kunst meer maken of naar het museum gaan.”

In een ander advies van de raad, advies A-bis, zegt zij met de subsidie de focus te willen leggen op diversiteit. Volgens Brussen moeten instellingen tijdens de aanvraag al aantonen dat ze genoeg doen aan diversiteit. Veelo vindt het chantage om subsidie te onthouden van instellingen die volgens de gemeente niet genoeg doen. Brussen noemt het zelfs een dictatuur. “In de tijd van Stalin ging je naar de gevangenis als je een beetje vrije kunst maakte, nu krijg je geen subsidie.”

Gemeente: verwerken in de hoofdlijnen
Woordvoerder Karin Bonk kan nog niet inhoudelijk reageren op het advies. “De Kunstenraad is onafhankelijk en geeft ongevraagd advies. Wij verwerken het advies in de hoofdlijnen van het kunstenplan in november.” Daarin legt de gemeente elke vier jaar vast hoe de cultuursubsidies verdeeld moeten worden. Of de gemeente zich enigszins kan vinden in het commentaar van Brussen en Veelo is dus nog even afwachten.

Bron foto